Jak dopěstovat vzešlé rostlinky do silných sazenic: návod na přepichování, hrnkování a otužování rostlin

Pokud máte vyseto, počkejte, dokud semena rostlin nevyklíčí a nevyrostou z nich malé rostlinky nejprve s děložními a později i prvními pravými lístky. V tu chvíli mezi sebou začnou soutěžit o světlo, živiny a vodu a je nutné je přesadit. Jak na to? 

Semenáčky přesazujte s prvními pravými listy

Jakmile semenáčkům rostlin vyroste první pár pravých listů, nastává čas na jejich první přesazení. Každá ze sazeniček potřebuje ke svému růstu více místa, proto je postupně všechny přesaďte buď do sadbovačů, nebo malých květináčků. Jako půdu použijte opět (tak jako při výsevu) substrát určený pro výsevy a předpěstování (obsahuje málo živin, a rostliny tudíž zbytečně rychle neporostou). 

Prvnímu přesazení semenáčků se říká pikýrování

První přesazení vzešlých rostlin se často označuje přepichování (sazeničky se přepichují). Správný název je ale pikýrování a provádí se pikýrovacím (přepichovacím) kolíkem. Tento kolík bývá nejčastěji plastový, připomíná tužku, která je na obou koncích zašpičatělá, a slouží ke snadnější manipulaci se semenáčky. 

Dlouhé kořeny můžete sazeničkám zkrátit

Při vlastním přesazení podeberte zespodu pikýrovacím kolíkem několik sazeniček i s kořenovým balem. Opatrně je od sebe oddělte a dejte pozor, abyste je nepoškodili. Mají-li rostliny příliš dlouhý kořen, můžete ho zkrátit, a to až o polovinu. Podpoříte tak jeho rozvětvení. 

Každou sazenici pak postupně vezměte za děložní lístek (ne za kořen) a v sadbovači (nebo jiné pěstební nádobě) pro ni vytvořte kolíkem jamku. Pomocí kolíku rostlinu následně umístěte opatrně do jamky tak, aby měla kořeny co nejníže, kolíkem k ní přihrňte substrát a jamku zahrňte. 

Po prokořenění rostliny znovu přesaďte 

V sadbovači sazeničky pěstujte, dokud nevytvoří dostatečně velký kořenový bal (jejich kořeny sadbovač prokoření a prorostou skrz). Rostliny poté přesaďte do jednotlivých květináčů. Tomuto druhém přesazování se říká hrnkování.  

Rostlinu vyjmete ze sadbovače, do květináče nasypete dostatek půdy, kterou sazenici podsypete, rostlinu umístěte doprostřed, přidržte a zahrňte zeminou. Palcem a ukazováčkem půdu u rostliny mírně přimáčkněte a stejně tak po obvodu květináče. Nádobou můžete trochu poklepat, aby se půda sesedla, příp. ji ještě dosypte a můžete přesazovat další rostlinu.

Před výsadbou na záhon rostliny otužujte 

Nezapomeňte na zálivku: jak po výsevu, tak po pikýrování a hrnkování, a samozřejmě během pěstování. Před výsadbou na záhon ve druhé polovině května rostliny vždy na několik hodin denně otužujte (přeneste je ven a zase zpět). 

Zdroj: autorský článek

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada