Nemusíte platit za drahé sazenice rajčat: Jednoduchý způsob, jak znásobit jejich úrodu

Množení rajčat je snadné, začít můžete v zimě

Rajčata se množí semeny, která zakoupíme, nebo sklidíme a uchováme pro výsev. Velmi jednoduše se však množí i řízky. Řízky můžeme připravit složitějším a jednodušším způsobem. Složitějším znamená, že poté, co v zimě povyrostou rostlinky rajčat z vysetých semen, rozřežeme je na řízky, ty pak vložíme do skleniček s vodou, a nejlépe ještě předtím namočíme do stimulátoru růstu. Zhruba po týdnu až deseti dnech pustí řízky kořínky a můžeme je zasadit do kelímků se substrátem. Tímto způsobem z jednoho semínka namnožíme několik sazenic, ale mnohem jednodušší je zakořenit zálistky ze sazenic přímo na záhoně až v červnu nebo květnu.

Červen je pro množení nejlepší, z nešikovně ulomených výhonů si vypěstujte nové rajče

Jednodušším způsobem je počkat si, až budou rajčata zasazená venku v zemi. Takové sazenice už mají dost síly, rychle rostou a dobře regenerují. Aby byla úroda bohatší, je třeba u tyčkových rajčat pravidelně odstraňovat tzv. zálistky, tedy nově vyrůstající výhonky mezi hlavním výhonem a listy. Zálistky je lepší odstraňovat co nejdříve, aby nemusela rostlina zbytečně vydávat sílu na regeneraci, ale necháme-li sem tam nějaký výhon vyrůst o něco více, nebo pokud některý zapomeneme odstranit včas, snadno si z nich namnožíme další sazeničky.

Sazeničky připravíme buď přímo ze zálistků, ale jestliže se nám nedopatřením povede sazenici zlomit nebo ji zlomí děti či pejsek při hře, běžně zakoření i hlavní výhon nebo listy.

Zálistek rajčete
Info ikona

Z jednoho místa často vyrostou dva zálistky. Na fotografii je jeden již déle ulomený, druhý můžeme použít pro zakořenění a zasazení. Plody porostou dříve, než kdybychom zaseli semínko.

Za týden je výhon samý kořen! Ale ani na to čekat nemusíte

Zálistek opatrně ulomíme prsty, měli bychom mít čisté ruce, abychom nezanesli do rány nějakou chorobu například po předchozí manipulaci s jinými rostlinami. Není nutné jej ošetřovat žádným stimulátorem růstu, ale chcete-li, nic tím nezkazíte. Zálistek vložíme do sklenice s vodou a necháme zakořenit. Zhruba po týdnu vyraší dostatečné množství kořínků, a zálistek tak můžeme přesadit přímo do záhonu nebo nádoby.

Závěrem ještě jednodušší řešení, zálistek není třeba nechávat ani zakořenit ve vodě. Zapíchnout ho můžeme rovnou do půdy, ovšem je nutné počítat s častější a poctivou zálivkou, půda kolem zapíchnutého zálistku nesmí vyschnout.

Plody rostou rychleji, než když zasejeme semínko

Nemusíme se obávat, rostlinky ze zakořeněných zálistků neporostou tak dlouho, jako bychom je pěstovali ze semínek, ale rostou mnohem rychleji. Velmi brzy nasazují květy, a my se tak dočkáme brzké úrody.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada