Louka na zahradě: jak zařídit, aby brzy kvetla, čím ji nejlépe sekat a které chyby se při jejím pěstování nejčastěji dělají?

Louka na zahradě je oblíbená jak mezi příznivci přírodních a divočejších zahrad, tak mezi drobnými živočichy. Co na ni říkají sami zahradníci? Zeptali jsme se na názor zahradnice Heleny Šteinerové a dozvěděli se mnoho zajímavých podrobností, které by měl znát každý, kdo má v plánu louku na zahradě založit. 

Rozkvetlá louka
Info ikona

Chcete-li, aby vám louka brzy vykvetla, vysejte si travní směs doplněnou o jednoleté kvetoucí rostliny.

Kdy je nejlepší doba k založení a výsevu květnaté louky?

Buď po velkých mrazech, tedy od března zhruba do začátku května, nebo od srpna do konce září. Vlhké počasí s mírnými teplotami je výhodné pro klíčení

Jak pro louku připravit půdu?

Plocha musí být bez plevelů, především těch, které se množí i z malých kousků kořenů, jako je pýr a bršlice. Půda by měla být jemně hrudkovitá. Pro rozvoj a pestrost květin je výhodnější slunné stanoviště. Problémy působí půdy s vysokým obsahem živin. Šíří se v nich trávy a další rostliny náročné na dusík a zatlačují jemnější luční květiny, například zvonky. Do jisté míry to lze napravit sečením a odstraňováním posekaných rostlin, tak se časem zásoba dusíku vyčerpá.

Co mají dělat ti, kteří chtějí, aby louka brzy rozkvetla?

Rychle a bohatě kvetoucí koberce vyrostou ze směsí jednoletých rostlin. Ale skutečné směsi pro květinové louky se skládají vždy z dvou- a víceletých druhů květin – v přírodě nejsou jednoleté louky. Chcete-li rozkvetlou plochu rychle, můžete v malém množství do směsi přimíchat jednoletky. Ty rozkvetou v prvním roce, ale brzy zmizí a nahradí je vytrvalé druhy. 

Bojínek luční v lučním porostu
Info ikona

Aby trávy nad lučními květinami nepřevládly, načasujte si správně sečení. 

Jak pečovat o takovou „jednoletou louku“?

To je jednoduché: vysít, nechat vykvést a na podzim nebo na jaře odklidit. Na dobře odplevelené ploše se květiny někdy vysemení a v následujícím roce vznikne sama od sebe pestrá kvetoucí plocha, především pokud ve směsi byly i dvouleté druhy. Pokud je však plocha hodně zaplevelená, nezbývá než ji zrýt a znovu osít. 

Existují směsi pro různá stanoviště?

Na trhu jsou i směsi do polostínu, ale obecně lze říci, že čím stinnější místo, tím méně bohatá na květy louka bude. Lze koupit nebo si nechat namíchat i směsi na vlhké stanoviště nebo do hor nebo osivo zaměřené na přilákání motýlů.

Jak u víceletých luk dosáhnout bohatého kvetení? 

Na půdách běžně zásobených živinami se zpravidla seká dvakrát ročně a posekané rostliny se odstraňují. Květy se časem mění, ale na dobře založené louce by kvetení nemělo ustávat. I když v prvních letech dominují kopretiny a pak ubývají, na vápenitých stanovištích je pak nahrazuje šalvěj luční nebo chrastavec rolní

Mají být součástí směsi i trávy?

Trávy do lučních směsí patří. V přírodě to tak na loukách je a jejich stébla i květenství hezky vypadají. Navíc zabraňují erozi půdy a jsou důležité pro živočichy, zvlášť pro hmyz. Správně načasované sečení zajistí, že nepřevládnou. 

Kdy je tedy správný čas sečení?

Na stanovištích bohatých na živiny, která bývají v zahradách, je vhodné dvojí sečení: ve středních polohách nejprve tradičně na přelomu jara a léta, kolem 10. června – to semena trav ještě nejsou dost zralá, aby se vysemenila. Mnoho květin ještě kvete, ale to by nemělo vadit. Na podzim můžete kosit, když máte čas – nebo lze nechat část neposekanou až do časného jara, pokud se na ploše nešíří myši nebo pokud na půdě nevzniká vrstva plsti. Když v létě následuje další silný růst, takže už v červenci nebo srpnu je louka zase zelená, mělo by se, především zpočátku, sekat i potřetí. Kvetoucí rostliny totiž potřebují světlo, a pokud ho nemají, zmizí. Na loukách s nízkým obsahem živin stačí jedno sečení v červenci. 

Jak by se mělo sekat?

Pro živočichy je nejšetrnější variantou kosa. U větších ploch lze použít i motorovou kosu nebo lištovou sekačku. Přátelské ke hmyzu je nepokosit hned celou plochu najednou, ale postupně, po etapách, aby rostliny bohaté na nektar a pyl nezmizely všechny najednou. 

Smějí posekané rostliny zůstat na louce?

Ne a má to několik důvodů. Při tlení by byla půda obohacena příliš velkým množstvím živin. Dále: posekaná biomasa ubírá rostlinám vzduch a světlo pro růst. Také se v nich rády šíří myši. Proto posekané rostliny odneste a nechte je zetlít blízko louky, aby z nich mohli vylézt nebo se v nich nerušeně vyvíjet drobní živočichové a přezimující larvy hmyzu. Můžete je použít také k mulčování půdy u ovocných stromů. A seno z květinové louky je výtečné pro domácí zvířata. 

Které chyby se často dělají?

Půdy v zahradách bývají bohaté na živiny. Pak se vyplatí půdu „ochudit“. Naneste na povrch asi 5–10 cm silnou vrstvu písku a zapracujte ho asi na hloubku rýče. Někteří lidé čekají se sečí, až odkvete poslední rostlina. Ale to už se vysemenily všechny trávy a ty postupně zatlačí květiny. Proto je tak důležité včasné sečení. A na plochách, které obsahují málo květin, můžete dosévat. Plocha by ale měla mít holá místa nebo ji nejprve provzdušněte. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada