Louka na zahradě: jak zařídit, aby brzy kvetla, čím ji nejlépe sekat a které chyby se při jejím pěstování nejčastěji dělají?

Louka na zahradě je oblíbená jak mezi příznivci přírodních a divočejších zahrad, tak mezi drobnými živočichy. Co na ni říkají sami zahradníci? Zeptali jsme se na názor zahradnice Heleny Šteinerové a dozvěděli se mnoho zajímavých podrobností, které by měl znát každý, kdo má v plánu louku na zahradě založit. 

Rozkvetlá louka
Info ikona

Chcete-li, aby vám louka brzy vykvetla, vysejte si travní směs doplněnou o jednoleté kvetoucí rostliny.

Kdy je nejlepší doba k založení a výsevu květnaté louky?

Buď po velkých mrazech, tedy od března zhruba do začátku května, nebo od srpna do konce září. Vlhké počasí s mírnými teplotami je výhodné pro klíčení

Jak pro louku připravit půdu?

Plocha musí být bez plevelů, především těch, které se množí i z malých kousků kořenů, jako je pýr a bršlice. Půda by měla být jemně hrudkovitá. Pro rozvoj a pestrost květin je výhodnější slunné stanoviště. Problémy působí půdy s vysokým obsahem živin. Šíří se v nich trávy a další rostliny náročné na dusík a zatlačují jemnější luční květiny, například zvonky. Do jisté míry to lze napravit sečením a odstraňováním posekaných rostlin, tak se časem zásoba dusíku vyčerpá.

Co mají dělat ti, kteří chtějí, aby louka brzy rozkvetla?

Rychle a bohatě kvetoucí koberce vyrostou ze směsí jednoletých rostlin. Ale skutečné směsi pro květinové louky se skládají vždy z dvou- a víceletých druhů květin – v přírodě nejsou jednoleté louky. Chcete-li rozkvetlou plochu rychle, můžete v malém množství do směsi přimíchat jednoletky. Ty rozkvetou v prvním roce, ale brzy zmizí a nahradí je vytrvalé druhy. 

Bojínek luční v lučním porostu
Info ikona

Aby trávy nad lučními květinami nepřevládly, načasujte si správně sečení. 

Jak pečovat o takovou „jednoletou louku“?

To je jednoduché: vysít, nechat vykvést a na podzim nebo na jaře odklidit. Na dobře odplevelené ploše se květiny někdy vysemení a v následujícím roce vznikne sama od sebe pestrá kvetoucí plocha, především pokud ve směsi byly i dvouleté druhy. Pokud je však plocha hodně zaplevelená, nezbývá než ji zrýt a znovu osít. 

Existují směsi pro různá stanoviště?

Na trhu jsou i směsi do polostínu, ale obecně lze říci, že čím stinnější místo, tím méně bohatá na květy louka bude. Lze koupit nebo si nechat namíchat i směsi na vlhké stanoviště nebo do hor nebo osivo zaměřené na přilákání motýlů.

Jak u víceletých luk dosáhnout bohatého kvetení? 

Na půdách běžně zásobených živinami se zpravidla seká dvakrát ročně a posekané rostliny se odstraňují. Květy se časem mění, ale na dobře založené louce by kvetení nemělo ustávat. I když v prvních letech dominují kopretiny a pak ubývají, na vápenitých stanovištích je pak nahrazuje šalvěj luční nebo chrastavec rolní

Mají být součástí směsi i trávy?

Trávy do lučních směsí patří. V přírodě to tak na loukách je a jejich stébla i květenství hezky vypadají. Navíc zabraňují erozi půdy a jsou důležité pro živočichy, zvlášť pro hmyz. Správně načasované sečení zajistí, že nepřevládnou. 

Kdy je tedy správný čas sečení?

Na stanovištích bohatých na živiny, která bývají v zahradách, je vhodné dvojí sečení: ve středních polohách nejprve tradičně na přelomu jara a léta, kolem 10. června – to semena trav ještě nejsou dost zralá, aby se vysemenila. Mnoho květin ještě kvete, ale to by nemělo vadit. Na podzim můžete kosit, když máte čas – nebo lze nechat část neposekanou až do časného jara, pokud se na ploše nešíří myši nebo pokud na půdě nevzniká vrstva plsti. Když v létě následuje další silný růst, takže už v červenci nebo srpnu je louka zase zelená, mělo by se, především zpočátku, sekat i potřetí. Kvetoucí rostliny totiž potřebují světlo, a pokud ho nemají, zmizí. Na loukách s nízkým obsahem živin stačí jedno sečení v červenci. 

Jak by se mělo sekat?

Pro živočichy je nejšetrnější variantou kosa. U větších ploch lze použít i motorovou kosu nebo lištovou sekačku. Přátelské ke hmyzu je nepokosit hned celou plochu najednou, ale postupně, po etapách, aby rostliny bohaté na nektar a pyl nezmizely všechny najednou. 

Smějí posekané rostliny zůstat na louce?

Ne a má to několik důvodů. Při tlení by byla půda obohacena příliš velkým množstvím živin. Dále: posekaná biomasa ubírá rostlinám vzduch a světlo pro růst. Také se v nich rády šíří myši. Proto posekané rostliny odneste a nechte je zetlít blízko louky, aby z nich mohli vylézt nebo se v nich nerušeně vyvíjet drobní živočichové a přezimující larvy hmyzu. Můžete je použít také k mulčování půdy u ovocných stromů. A seno z květinové louky je výtečné pro domácí zvířata. 

Které chyby se často dělají?

Půdy v zahradách bývají bohaté na živiny. Pak se vyplatí půdu „ochudit“. Naneste na povrch asi 5–10 cm silnou vrstvu písku a zapracujte ho asi na hloubku rýče. Někteří lidé čekají se sečí, až odkvete poslední rostlina. Ale to už se vysemenily všechny trávy a ty postupně zatlačí květiny. Proto je tak důležité včasné sečení. A na plochách, které obsahují málo květin, můžete dosévat. Plocha by ale měla mít holá místa nebo ji nejprve provzdušněte. 

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.