Trvalkový záhon mulčovaný vrstvou písku

Mulčovací kůra nebo štěpka není pro většinu trvalek vhodná, pro suchomilné rostliny je dokonce likvidační. Mnohem více trvalkám svědčí štěrk, se kterým se však hůře pracuje – rostliny se do něj špatně dosazují, nemluvě o cibulovinách, a při rušení záhonu se štěrku obtížně zbavuje.

VIDEO: jak založit štěrkový záhon

Přednosti pískového mulče na záhonu 

K výhodám písku na trvalkových záhonech patří jejich snadné založení. Údržba je navíc jednodušší, konkrétně odplevelování nebo vyhrabávání stařiny. Písek zajistí vysazeným rostlinám také dostatek vzduchu pro kořeny a uvítají ho jak suchomilné druhy, tak rostliny citlivé na vlhkost kolem kořenového krčku. Pískový mulč zároveň brání vysychání půdy, jelikož narušuje vzlínání vody půdními kapilárami. Za uvedení stojí i likvidace pískového mulče, která je mnohem snazší než u štěrku – písek není třeba nikam vyvážet, stačí ho zapracovat do půdy. 

Nevýhody výsadby mulčované pískem

Záhony pokryté vrstvou písku mají i určité nevýhody. Jednou z nich jsou kočky, které na písku rády vykonávají svou potřebu. V písku se také mohou snáze množit hlodavci. Pokud jste s nimi ale neměli zatím co dočinění, není pravděpodobné, že by se do pískového záhonu nastěhovali. Písek na záhonu svědčí také výběžkatým druhům trav, které mohou výsadbu rychle zaplevelit, a nevadí ani slimákům, které se po slehlém povrchu lehce pohybují.

Deset kvetoucích rostlin do sušší půdy

Jak pískový záhon založit 

Při zakládání pískového záhonu je nutné (jako u běžného záhonu) půdu předem odplevelit, zkypřit a zapravit do ní kompost nebo dlouhodobě působící hnojiva. Následuje navezení písku. Minimum je 12 cm vysoká vrstva písku (po slehnutí 10cm). Nejlepší je praný písek s minimem prachu, označovaný také jako betonářský. Na jakoukoli podkladní textilii, plachetku nebo fólii zapomeňte – od jejich používání se hromadně ustupuje. Od okolí je vhodné záhon oddělit ocelovou pásovinou, okraj výsadby zpevní také polštářovitě rostoucí trvalky (oregano, mateřídouška, plamenka, tařice, tařička atd.).

Jak vysazovat rostliny do písku 

Trvalky se vysazují přímo do písku. U malých sazenic a cibulovin je práce snadná, u větších rostlin je nutné nejprve písek rozhrnout do stran, aby se nemísil s půdou. Po výsadbě stačí povrch písku urovnat hráběmi. Rostliny brzy prokoření až do půdy, z níž následně odebírají vodu i živiny. Druhy náročnější na výživu je tedy možné přihnojovat běžným způsobem. U rostlin, které se snadno přesévají, se po prvním roce ve výsadbě objeví množství semenáčků, které můžete ponechat kvůli zapojení porostu nebo odstranit hráběmi či protrhat.

Kde všude se uplatní pískový mulč

Písek jako mulč lze využít nejen v trvalkových záhonech, ale i extenzivních výsadbách prérijního typu nebo ve skalkách “na plocho”, tedy rovinných výsadbách skalniček, které jinak vítají spíše svah nebo umístění ve spárách mezi kameny. Kam se naopak písek jako mulč nehodí, je svah, na němž hrozí jeho sesuv a splachování dešťovou vodou.

Trvalky, které rostou i v mělkých půdách

Upraveno se svolením autora, Luďka Urbana

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada