Proč mravenci přenášejí semena rostlin?

Odborně se ten způsob šíření rostlinných semen nazývá myrmekochorie a byl popsán zhruba u 11 tisíc druhů rostlin z téměř 80 čeledí na nejrůznějších stanovištích všech kontinentů s výjimkou Antarktidy. 

Proč včely létají z úlu ven i během zimy

Proč a jak mravenci semena přenášejí

Semena některých rostlin mají na povrchu dužnaté přívěsky, tzv. elaisomy, které mravenci okusují. Obsahují totiž škrob, cukry, olej, vitaminy a kyselinu, která slouží jako lákadlo. Mravenci v době krmení larev tato semena sbírají a na energii bohaté přívěsky přitom okusují. Semena odnášejí od mateřské rostliny směrem k mraveništi, v jehož okolí je pak také patrný zvýšený výskyt těchto rostlin.

Jedná se o vztah prospěšný jak pro mravence, tak pro rostliny. Mravenci jsou schopní přenést semena až na vzdálenost 150 m a rostliny, které jsou na mravencích existenčně závislé se označují jako myrmekochorní druhy. Z našich rostlin mají chutné přívěsky hlavně hajní rostliny, jako např. violka vonná, jaterník, orsej, kopytník, hluchavka, plicník, kostival, prvosenka, dymnivka, sasanka aj.

Proč a jak dodat včelám na zahradě vodu

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada