Dřeviny s květy bohatými na nektar a pyl jsou pastvou pro oči i pro včely

Včelám a dalšímu hmyzu mohou pomoci také stromy a keře, které od dubna do října nabízejí kvalitní nektarpyl. Kromě včel medonosných si je najdou třeba i divoké včely a čmeláci

Co jsou to medonosné dřeviny

Jako medonosné se označují rostliny, které včelám poskytují potravu – mezi nimi překvapivě mnoho rostlin, které, viděno naší optikou, kvetou spíše nenápadně. Včely přenášejí pyl na zadních nohou a používají ho ke krmení larev. Jediná včela přitom každý den opylí víc než tisíc květů! Nektar a medovici nosí do úlů k výrobě medu, což je pro včely hlavní zdroj energie. 

Kombinace dřevin kvetoucích v různou dobu

Ideální – aspoň z hlediska včel – je směs dřevin kvetoucích na jaře, v létě a na podzim. Začátek sezony zabezpečí třeba dřín, meruzalkamuchovník, v létě mohou kvést ptačí zob, trnovník akát nebo pámelník a na podzim břečťan. Pokud máte víc místa, můžete vysadit jarní vrbu jívu, jerlín s červnovým květem a dlanitec pestrý (Kalopanax septemlobus) nebo ampák hupejský neboli včelí strom (Euodia hupehensis) na pozdní léto – tyto čtyři druhy patří k nejoblíbenějším „včelím dřevinám“ s nejvyšší produkcí nektaru a pylu. 

Dřeviny s květy na jaře a začátkem léta

Javor jasanolistý (Acer negundo): zdroj pylu v březnu, snáší horko i sucho, odolný vůči řezu, výška 5–7 m. Višeň chloupkatá (Prunus subhirtella): kvete v březnu/dubnu, odrůdy s jednoduchými květy přitahují včely a čmeláky, výška 4–6 m. Tupela lesní (Nyssa sylvatica): po 15 letech malé květy v dubnu a květnu na kyselých a vlhkých půdách. Včely z nektaru vyrábějí proslulý tupelový med. Meruzalka krvavá (Ribes sanguineum): květ v dubnu a květnu, keř do živých plotů, roste pomalu, výška do 2 m. Hloh obecný (Crataegus laevigata): bohatý květ v květnu/červnu, vhodný do živých plotů, výška do 5 m. Jasan manový (Fraxinus ornu): vonné květy koncem května/začátkem června, výborný zdroj pylu, malebný vzrůst, výška 8–10 m. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia): kvete v květnu/červnu, oblíbená medonosná rostlina, výška do 25 m. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera): květ v květnu/červnu, cenná medonosná rostlina, zlatožluté podzimní zbarvení listů, výška 25–35 m. Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia): kvete v květnu/červnu, ozdobné plody na podzim, výška 6–12 m. Růže Bienenweide Apricot: kvete opakovaně od června, vhodná i do nádob, výška 30–50 cm. 

Dřeviny s květy ve vrcholném a pozdním létě

Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia): vonné drobné žluté květy v červenci, snáší horko i sucho, výška 6–8 m. Jerlín japonský (Sophora japonica): bohatý květ v červnu, teplejší stanoviště, na podzim lusky, výška 15–20 m. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos): vonné květy v červnu, vlhčí půdy, malebný vzrůst, výška do 40 m. Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides): květy v červnu/červenci, velké listy, výška 10–15 m. Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima): vonné květy v červnu/červenci, výška 15–25 m. Loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia): nenápadné květy v červnu/červenci, popínavá rostlina, výška 8–10 m. Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata): kvete v červenci/srpnu, teplé a živinami chudé stanoviště, ozdobné plody, podzimní zbarvení listů, výška 6–8 m. Opletka čínská (Polygonum aubertii): kvete v červenci/září, popínavá rostlina, vyžaduje důsledný zpětný řez, výška 8–12 m. Dlanitec pestrý (Kalopanax septemlobus): kvete v červenci/srpnu, cenná pozdní medonosná rostlina, podzimní zbarvení listů, výška 5–10 m. Břečťan popínavý (Hedera helix): kvete po 8–10 letech v září/říjnu. Popínavá rostlina, výška 10–30 m. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada