Jak si snadno založit vlastní herbář rostlin

Předně je dobré si ujasnit, jaké druhy rostlin budete do herbáře sbírat. Má jít o rostliny z vaší zahrady, z lokality vašeho bydliště, rostliny určité čeledě nebo třeba jen léčivé druhy či traviny? 

Prohlížejte a nahrávejte fotky zahrad a parků do ZahrAppky

Co by měl sběratel rostlin dodržovat

Každý, kdo si pořizuje herbář, má pravděpodobně k rostlinám kladný vztah. Samozřejmostí by pro něj tedy mělo být, že nebude sbírat chráněné rostliny a nebude rovněž trhat či vyrývat rostliny v přírodních rezervacích, okrasných výsadbách apod. Automatické by také mělo být, že místo sběru, byť „jen“ na mezi za městem, nebude zbytečně plundrovat

Vylisované rostliny
Info ikona

Správně vylisované rostliny by si měly zachovat svou barvu.

Foto: Shutterstock

Jaké rostliny do herbáře sbírat

Na sběr rostlin vyrážejte připraveni, tzn. s cílem přinést konkrétní rostliny, o nichž víte, že na daném místě rostou. Nechoďte do přírody sbírat náhodné rostliny, které pak budete doma pomocí klíče nebo atlasu složitě určovat. Vyhnout byste se měli také rostlinám, které se vám budou špatně zpracovávat. Zvažte tedy lisování cibulovin, hodně dužnatých rostlin, druhů se ztlustlými kořeny, s příliš velkými květy apod. 

Rostliny do herbáře se sbírají celé, tzn. s listy, květy i kořeny. Vybírejte proto takové exempláře, které se vám vejdou na zamýšlený formát papíru. Vybrané rostliny by rovněž neměly být špinavé, mokré, nemocné nebo poškozené škůdci – mělo by jít vždy o ideálního zástupce daného druhu. 

Guerrilla gardening: pouliční zahradničení a jeho nepsaná pravidla

Jak postupovat při sběru rostlin

Na „lov rostlin“ vyrážejte vybaveni papírovými sáčky vhodné velikosti. Rostliny vyjímejte z půdy opatrně, aby neměly poškozené kořeny (půdu z nich odstraňte). Sáček si označte druhem rostliny, nalezištěm a dalšími údaji, které budete chtít v herbáři uvádět. K vlastnímu lisování je nejlepší přistoupit ještě v den sběru, jinak budou rostliny povadlé. 

Jak lisovat rostliny do herbáře

K lisování je vhodný savý papír, ne však novinový (zanechává na rostlinách černé obtisky). Každou rostlinu se snažte na papír rozložit tak, aby se její části nepřekrývaly, příliš velké druhy můžete zalomit. Rostlinu následně překryjte dalším papírem a vložte do adekvátně velké knihy (a zatižte ji) nebo do speciálního lisu. Nikdy nelisujte několik rostlin přímo nad sebou. 

K lisování zvolte suché a teplé místo. Délka lisování se odvíjí od konkrétního rostlinného druhu. Obvykle postačí 10 až 14 dnů, ale už po třech dnech je nutné rostliny zkontrolovat, příp. narovnat a vyměnit papíry

Jak v zahradě vysazovat divoce rostoucí trvalky

Lepení a popis rostlin v herbáři

Jednotlivé listy herbáře (podkladové papíry) by měly mít stejný formát (A3, příp. A4) a v pravém dolním rohu by na nich měla být vytištěná nebo nalepená cedulka (tzv. scheda) se základními údaji (např. rod a druh rostliny, její čeleď, naleziště, okres, nadmořská výška, stanoviště, datum sběru). 

Vylisované rostliny se na papíry upevňují nejčastěji úzkými proužky lepicí pásky, a to na tolika místech, aby se rostliny od papírů volně neodkláněly. Všechny listy herbáře nakonec svážte do pevných desek

Rostliny, které zahradu za větru rozezvučí a rozvlní

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada