Výsadbová jáma pro dřeviny a květináčový efekt: vytvořte v půdě prostor, v němž se bude kořenům dařit

Dřeviny je možné vysazovat teoreticky vždy, kdy to stav půdy a počasí dovolí. Nejlepší je ale podzim a jaro, kdy je půda i vzduch vlhčí a venkovní teploty nižší. Podzim se často upřednostňuje proto, že do zimy stihnou dřeviny zakořenit, využijí podzimní a zimní vláhu a na jaře začnou brzy růst. Navíc nejsou vystaveny případnému jarnímu suchu při zakořeňování. Při pravidelné kontrole vysazených výpěstků ale není problém ani jarní termín výsadby. U výsadby v létě je nutná pravidelná a dostatečná zálivka, příp. mlžení, později na podzim zase nastýlka půdy listím a chvojím. 

Vykopejte dostatečně velkou výsadbovou jámu

Pro vysazovanou dřevinu je důležitá velkost jámy. Její šířka by měla být 1,5násobkem šířky kořenového balu sázené rostliny, nebo spíš kontejneru, v němž doteď rostla. Hloubka by měla být stejná jako výška pěstební nádoby, ovšem nezaškodí větší, pokud rostlinu budete chtít podsypat kvalitní půdou a kompostem. Kořenový krček (místo mezi kořenovým balem a začínajícím kmínkem) však musí zůstat vždy kousek nad povrchem půdy. 

Je-li půda v místě výsadby příliš těžká, počítejte při kopání i s drenážní vrstvou z hrubého štěrku (výška cca 10 cm) na dně jámy. Na obzvláště těžkých a nepropustných jílovitých půdách budete muset pravděpodobně vykopat i několik metrů dlouhou drenážní „rýhu“, která bude z výsadbové jámy odvádět přebytečnou vodu. 

Tvar výsadbové jámy nekopejte kulatý, ale hranatý

Kromě velikosti je podstatný i tvar jámy. Nejčastěji se kope kruhová jáma, která není problém v písčitých nebo hlinitých půdách. Ovšem v jílovité nebo zhutnělé půdě by měla mít výsadbová jáma tvar hranatý, třeba čtvercový. 

Důvodem je tzv. květináčový efekt. Ačkoli totiž kořenový bal vysazené dřeviny obsypete kyprou a výživnou půdou, ve chvíli, kdy kořeny dorostou až k nezkypřené půdě, tj. ke stěně výsadbové jámy, začnou se podél ní stáčet do kruhu (nechtějí tužší půdou prorůstat). 

Prorůstání kořenů do tužší půdy podpoříte právě nepravidelným (hranatým) tvarem jámy a také zdrsněním nebo narušením jejích stěn a dna a zkypřením půdy v okolí. Prostorově by jáma měla mít rovněž kónický tvar (nahoře širší, dole užší). 

Půdu před zasypáním kořenů vylepšete kompostem

Při kopání jámy si ukládejte půdu stranou, třeba na plachtu. Zeminu ze spodních vrstev pak při zasypávání kořenů dejte do jámy první a až na ni zem z horních vrstev. Dřevině prospěje, pokud půdu vylepšíte, například kompostem nebo pomalu rozpustným hnojivem, těžkou půdu můžete vylehčit pískem

Na závěr nezapomeňte půdu kolem dřeviny dobře sešlápnout a vytvarovat z ní zálivkovou mísu, po jejímž povrchu bude dešťová voda stékat ke kmínku. Rostlinu po výsadbě vydatně zalijte a prostor kolem ní následně zamulčujte

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada