Chyby při řezu ovocných stromů

Při řezu staršího ovocného stromu nejdřív prohlédněte stavbu koruny. Pokud je v koruně pět nebo více kosterních větví, pak si navzájem stíní. Nedostatek slunečního svitu neprospívá vývoji plodů: zastíněné větve vytvářejí málo asimilátů, které jsou nezbytné pro plodnost a produkci cukrů a dalších látek, které ovlivňují chuť. V zastíněných partiích koruny je ovoce také málo vybarvené a nechutná tak dobře, jak by mělo. Ve stinné koruně se rovněž po dešti dlouho udržují mokré listy i plody, což podporuje rozvoj houbových chorob.

Jak prořezat keře, které kvetou na jaře

Řez ovocného stromu
Info ikona

Mladé výhony rostoucí nepatřičným směrem raději včas odstraňte.

Foto: Shutterstock

Základem jsou kosterní větve

Pokud byla koruna vytvarována správným výchovným řezem, sestává ze tří až čtyř kosterních větví. Ty by se měly odklánět od střední osy v úhlu 45–60 stupňů. To jsou větve prvního řádu. Přebytečné větve proto uřízněte.

Kosterní větve jsou rozvětveny do větví polokosterních a postupně až do plodonosného obrostu. Plodonosný obrost po řadu let zajišťuje úrody ovoce. Pod tíhou ovoce se kosterní větve ohýbají do oblouků.

Jak prosvětlit zlatici, aby každý rok hojně kvetla

Jarní řez stromů
Info ikona

Větší řezné rány nezapomeňte ošetřit stromovým balzámem.

Foto: Shutterstock

Při řezu odstraňte neplodné vlky  

Z horních částí plodných oblouků a také ze zastíněné vnitřní části koruny vyrůstají výhony bylinného charakteru – „vlky“. Většinu z nich je nutné odstranit, protože zahušťují korunu. Mají juvenilní, tedy nedospělý charakter a neplodí. Vlky, které vyrůstají na vhodném místě, však můžete využít ke zmlazení koruny. Koncové převislé části koruny uřízněte a místo nich ponechte několik vlků rostoucích vhodným směrem – ven z koruny za světlem. Tímto způsobem se koruna postupně zmlazuje, a tak se prodlužuje životnost stromu 

Jak správně odřezávat větve 

Větve, které se od hlavní větve odklánějí v ostrém úhlu, je nutné odstraňovat od začátku plodnosti stromu. Až je budete odřezávat, dbejte na správné nasazení pily nebo nůžek, abyste neporanili kůru větve, z níž vyrůstá odstraňovaná větev. Okraje řezné rány zahlaďte zahradnickým nožem – žabkou.

Řez růží: základní pravidla pro všechny typy růží

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada