REKLAMA
REKLAMA

Zasychající větve zimostrázu

REKLAMA

Symptomy odpovídají napadení houbou Volutella buxi, která způsobuje tzv. volutelovou listovou spálu a vrcholové odumírání výhonů zimostrázu. V posledních letech se značně rozšířila. Napadení rostlin se projevuje již během vegetace změnou zbarvení listů, které přechází od světle zelené až žluté do oranžové a v konečné fázi bronzově hnědé. Výhony zasychají a na bázi jsou viditelné praskliny a odlupující se kůra. Na rubové straně suchých listů se během zimních měsíců tvoří světle růžový povlak spor. Houba přežívá myceliem v infikovaných větvích a konidiemi na napadených listech. Pro infekci a vývoj patogena jsou optimální teploty 20–25 °C a vysoká vzdušná vlhkost (85 % a více). Postiženy jsou častěji rostliny oslabené nebo vystavené stresu, například z nedostatku vláhy nebo po poranění (řez, mráz).

Pokud se již onemocnění vyskytlo, je nutné odříznout napadené výhony až do zdravého pletiva a odstranit opadlé listy. Lze využít fungicidy, ale není známo, jaké účinnosti proti patogenu dosahují. Vhodnější je použití systémových fungicidů nebo aplikace na jaře před rašením a během rašení nových listů (10–14denní interval) a další během léta a podzimu. 

Použít lze i kontaktní měďnaté přípravky, ale opakované ošetření je nutné provádět v kratších intervalech (7–10 dnů). První aplikace fungicidu by měla proběhnout před odstraněním opadlých listů a větví, aby se omezilo šíření spor během této činnosti. V zahraničí jsou doporučovány na ochranu rostlin proti houbám rodu Volutella přípravky obsahující účinné látky thiophanat-methyl (Topsin M 500) nebo mancozeb (Dithane M 45 či Novozir MN 80 New). Podobné symptomy jako V. buxi může způsobit i Cyanonectriabuxi (známější pod staršími názvy Fusarium buxicola nebo F. lateritium var. buxi).  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA