Zasychající větve zimostrázu

Symptomy odpovídají napadení houbou Volutella buxi, která způsobuje tzv. volutelovou listovou spálu a vrcholové odumírání výhonů zimostrázu. V posledních letech se značně rozšířila.

Jak se napadení zimostrázu houbou Volutella projevuje

Napadení rostlin se projevuje již během vegetace změnou zbarvení listů, které přechází od světle zelené až žluté do oranžové a v konečné fázi bronzově hnědé. Výhony zasychají a na bázi jsou viditelné praskliny a odlupující se kůra. Na rubové straně suchých listů se během zimních měsíců tvoří světle růžový povlak spor. Houba přežívá myceliem v infikovaných větvích a konidiemi na napadených listech. Pro infekci a vývoj patogena jsou optimální teploty 20–25 °C a vysoká vzdušná vlhkost (85 % a více). Postiženy jsou častěji rostliny oslabené nebo vystavené stresu, například z nedostatku vláhy nebo po poranění (řez, mráz).

Jak proti listové spále a odumírání zimostráz chránit

Pokud se již onemocnění vyskytlo, je nutné odříznout napadené výhony až do zdravého pletiva a odstranit opadlé listy. Lze využít fungicidy, ale není známo, jaké účinnosti proti patogenu dosahují. Vhodnější je použití systémových fungicidů nebo aplikace na jaře před rašením a během rašení nových listů (10–14denní interval) a další během léta a podzimu. 

Použít lze i kontaktní měďnaté přípravky, ale opakované ošetření je nutné provádět v kratších intervalech (7–10 dnů). První aplikace fungicidu by měla proběhnout před odstraněním opadlých listů a větví, aby se omezilo šíření spor během této činnosti. V zahraničí jsou doporučovány na ochranu rostlin proti houbám rodu Volutella přípravky obsahující účinné látky thiophanat-methyl (Topsin M 500) nebo mancozeb (Dithane M 45 či Novozir MN 80 New). Podobné symptomy jako V. buxi může způsobit i Cyanonectriabuxi (známější pod staršími názvy Fusarium buxicola nebo F. lateritium var. buxi).  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada