Jak založit letničkový záhon skoro bez práce

Letničky, jak už z jejich názvu plyne, jsou jednoleté rostliny “na jedno léto”. V jednom roce ze semen vyrostou a ve stejném roce vytvoří nová semena (a zaniknou). Majitelé zahrad si obvykle pořizují letničky jako sazenice, což zvyšuje každoroční náklady, nemluvě o spotřebě vody na zavlažování a hnojení, díky němuž mohou rostliny v jedné sezoně naplno předvést svou krásu. Proto se někteří pěstitelé a producenti semen zaměřili na nenáročné letničky, které se samy přesévají.

Vyzkoušejte výsev pomocí seed balls

Přesévající se letničky a samovýsev 

U takových letniček se na konci sezony vyvinou semena, která po dozrání vypadají na záhon, na jaře opět vyklíčí, a rostliny tak mohou růst na jednom místě i několik let. Záhony založené přímým výsevem nenáročných rostlin, které se během několika sezon samy přesévají, tak z vaší strany nevyžadují žádnou zvláštní péči. Navíc se vyznačují nízkými pořizovacími náklady, pestrostí a proměnlivostí během sezon a přitažlivostí pro různé druhy hmyzu, jako třeba pestřenky.

Pravidla pro osázení okrasného záhonu, která byste měli znát

Pár letniček, nebo rovnou směs

Vysít si můžete pár oblíbených letniček nebo vyzkoušejte již připravené směsi semen, které jsou dostupné pod různými obchodními názvy. Směsi jsou namíchané z rostlin, které v daných podmínkách spolehlivě porostou a během roku na sebe budou přikvetení navazovat. Některé směsi mohou být připravené s ohledem na barvy květů vybraných rostlin, jiné mají za cíl přilákat co nejvíce včel nebo motýlů a další mohou obsahovat i semena dvouletek nebo trvalek. Všechny rostliny ovšem mají schopnost samovolného přesevu. 

Pro úplnost je ovšem nutné uvést, že někteří producenti letničkových směsí doporučují opakovat výsev každý rok. Důvodem je proměnlivost našich zim, díky nimž nemusejí některé z rostlin na jaře vzejít.

Víte, jak řízkovat trvalky, popínavky, keře...

Při zakládání záhonu buďte pečliví 

Abyste si během sezony mohli naplno užívat květů a nestarat se o plevel, buďte při zakládání záhonu důkladní. Půdu je potřeba prokypřit, odplevelit (pečlivě, později se vám to vyplatí) a obohatit o kompost. Vhodným termínem pro přípravu osevní plochy je (v závislosti na počasí) duben. Pro výsev se vyberte bezvětrný den a semena vysévejte z ruky tzv. na široko. Výsev by měl být rovnoměrný a při použití letničkové směsi semena dobře promíchejte. 

Osivo po výsevu lehce zapracuje do půdy pomocí hrábí, půdu utužte (ideálně válcem) a jemným proudem vydatně zalijte. Záhon zavlažujte (a případně i odplevelujte) jen do doby, než rostliny dorostou do výšky 15 až 20 cm. Jakmile se porost zapojí, máte vystaráno.

Malý prostor nebrání výrazným barvám a veselým vzorům

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada