Oblíbené letničky v Troji

Tradiční venkovské zahrady se bez letniček neobešly. Dnes se však jednoleté rostliny pomalu vytrácejí, což je škoda. Třeba při prohlídce záhonu, kde květiny jediného léta hrají hlavní roli, ale možná zjistíte, že by se pro ně na vaší zahradě našlo místo.

Centrální záhon s letničkami 

K osázení záhonu o rozloze přibližně 700 m2je třeba v předjaří každoročně vypěstovat ze semen asi 20 tisíc sazenic. Návštěvníci tu mohou porovnat vyšlechtěné odrůdy letniček s původními botanickými druhy, které pracovníci zahrady získali sběrem semen na původních lokalitách nebo výměnou s jinými botanickými zahradami.  

Loni například v záhonu dominovali druhy z jihoafrických polopouští, které společně s vystavenými sochami ze Zimbabwe umocňovali atmosféru slunných letních dnů. K zajímavostem, které jsou k vidění jen zřídka, patří nerenka (Arctotis), mechovec (Cotula), medvědík (Ursinia) či tvrdosemeník (Osteospermum). Z Afriky do Prahy doputovala i největší hluchavkovitá bylina s krásným názvem lví ouško (Leonotis), která svou výškou předběhne dokonce i slunečnice.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada