Biobazén: který typ si vybrat a jak se o něj starat

Voda v biobazénech cirkuluje pomocí čerpadel. Základním principem jejího čištění je odstraňování mikrobiálního biofilmu z povrchu tzv. biofilmového filtru a zároveň odstraňování sedimentu ze dna bazénu. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány na menší ploše, není jejich údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat.

Hledá se koupací jezírko a biobazén roku 2021

Logo soutěže Koupací jezírko roku 2021
Info ikona

Úspěšné realizace biobazénů si můžete prohlédnou na webu Asociace biobazénů a jezírek, která pořádá i soutěž o Koupací jezírko roku.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek

Jak funguje biofilmový filtr 

Biofilmový filtr je zařízení s minerální nebo umělou náplní (substrátem) s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k nárůstu biofilmu. Pojmem biofilm se přitom rozumí společenství mikroorganismů (bakterií, řas, hub, virů, jednobuněčných organismů a malých bezobratlých živočichů) uložených v tenké vrstvě na pevném povrchu. Činností těchto mikroorganismů se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm na povrchu biofiltru postupně narůstá, a musí být proto pravidelně odstraňován.

Jak funguje čištění vody v přírodním jezírku

Rozlišují se dva typy biobazénů 

První typ – biobazénbiofiltrem – svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24hodinovým provozem v něm permanentně voda cirkuluje a prochází přes biofiltr. Skimmerem prochází více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. 

Ve druhém typu biobazénu je instalováno velké množství techniky, která je často umístěna mimo vlastní biobazén. Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě. 

Koupací jezírko: pro jaký typ se rozhodnout

 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada