Hledá se koupací jezírko a biobazén roku 2021

Koupací jezírka a biobazény jsou vodní prvky zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Mnoho zajímavých příkladů přineslo loňské Koupací jezírko roku 2020, do kterého přihlásili tvůrci deset děl. Silně obsazená byla především kategorie 
Biobazén.

Koupací jezírko roku 2021: soutěžní pravidla a přihláška

Rozdíl mezi koupacím jezírkem a biobazénem 

Na rozdíl mezi oběma vodními prvky jsme se zeptali Jany Šimečkové, ředitelky Svazu zakládání a údržby zeleně, která se na soutěži Koupací jezírko roku podílí: „Základní odlišnost spočívá v tom, že zatímco koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.“

Logo soutěže Koupací jezírko roku 2021
Info ikona

Úspěšné realizace koupacích jezírek a biobazénů z předchozích ročníků soutěže najdete na webu Asociace biobazénů a jezírek.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek

V koupacím jezírku i biobazénu se voda čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Touto biofiltrací se dosahuje měkké a přirozené čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a neekonomické.

Koupací jezírko: pro jaký typ se rozhodnout

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada