Koupací jezírko roku 2019 zná vítěze

Stále více majitelů rodinných domů chce volný čas na zahradě trávit ve vlastní vodní nádrži. Často se pak rozhodnou pro vodní prvek, který slouží nejen ke koupání, ale poskytuje také estetický zážitek.

Koupací bionádrž
Info ikona

Trendem jsou vodní plochy, které jsou na první pohled vytvořené člověkem a na nic si nehrají.

Foto: Atelier Flera

Kdo soutěžil a proč 

Takovou možnost relaxace nabízejí koupací jezírka a biobazény, ve kterých se voda čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny různými technickými opatřeními. Seznámit odborníky i laiky s možností koupání v zařízeních s biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním vody si dala za cíl Asociace biobazénů a jezírek, která soutěž Koupací jezírko roku uspořádala.

Do soutěže mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Více se o soutěži dozvíte zde.

Vítězné koupací jezírko 

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je v nich zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu.

Biobazén
Info ikona

Voda v biobazénech zůstává přes zimu, takže odpadá opětovné napouštění, které je neekologické a drahé.

Foto: Atelier Flera

  • V této kategorii získalo první místo jezírko v Praze-Ďáblicích, které realizovala a do soutěže přihlásila společnost Ekogreen. Autory projektu jsou Alena Fedurcová a Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v roce 2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady. 

První mezi přírodními bazény 

Tyto biobazény jsou uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je především nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu.

  • První místo v této kategorii bylo uděleno biobazénu v zahradě v České Lípě z roku 2018 o velikosti 60 m2. Projekt zahrady včetně jezírka zpracoval ateliér Flera, autorem technického řešení je Petr Halama, jehož společnost Diké Zahrady jezírko postavila. 

Ostatní bionádrže 

Kategorie ostatní zahrnovala uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které k biologicko-mechanickému čistění využívají jiné technologie, než koupací jezírka a biobazény. 

  • První umístění v této kategorii získalo koupací jezírko v zahradě v Hradci Králové, kterou projektoval ateliér Flera. Autorem technického řešení i stavitelem jezírka o ploše 60 m2 byla firma OK Zahrady. Toto dílo si odneslo i cenu za nejlepší jezírko s technologií Oase.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada