Co dělat se zarostlým jezírkem

Bahenní zóna zahradního jezírka může být po nějakém čase tak prokořeněná, že bude nutné vyměnit i půdu. Prokořeněnou část vyryjte a zkompostujte. Místo vyplňte novou jezírkovou zeminou nebo odpovídající směsí písku, jílu a kompostu. Silně se rozrůstající druhy omezíte vysazením do nádob. Nádoby každý rok vyjměte z vody a odstříhejte nové výběžky rostlin.

Okraj jezírka
Info ikona

Zarůstání jezírka je třeba korigovat  příliš zarostlé bude připomínat spíš močál.

Co do jezírka vysadit a co ne 

Někdy je lepší silně vzrůstné druhy nahradit jinými, které se tolik nešíří. Do malých jezírek například nevysazujte agresivní orobinec širolistý ani rákos obecný. Bujné rostliny vysazujte vždy v malém počtu: platí to například pro blatouch, šmel, modrásku, kosatec bahenní nebo puškvorec. Vyšlechtěné zahradní odrůdy většinou rostou slaběji a jsou do zahradních jezírek vhodnější.

Problémem je i rozrůstání řas. K základní péči o jezírko patří pravidelný výlov vláknitých řas síťkou. Vylovené řasy zkompostujte. Čistou vodu pomohou udržet i ponorné vodní rostliny, například hvězdoš a růžkatec. Vodní filtr, malý vodopád nebo ústí krátkého potočního koryta zase obohatí vodu o kyslík, což je důležité pro ryby, které nádrž průběžně zbavují komářích larev.

Bahno na dně jezírka odstraňte

Ze dna jezírka odstraňte vrstvu bahna. Nejlepší je, když ji budete průběžně opatrně odsávat. Slabou vrstvu lze odstranit jezírkovým vysavačem. Malé otvory v nástavci vysavače zabrání poškození rybek nebo jiných živočichů. Je-li jezírko na svahu, můžete bahno ze dna opatrně odsát i hadicí. Pokud je ovšem v jezírku už příliš vysoká vrstva, nezbývá než vodu z jezírka vyčerpat a bahno vybrat lopatou. 

Častým problémem je protržená fólie. Naplňte jezírko až po okraj vodou a poznamenejte si výšku hladiny. Tak zjistíte, zda voda opravdu ubývá příliš rychle. Pokud ano, nechte vodu klesat: až se pokles vody zastaví, po obvodu hladiny snadno najdete protržení. Lepidla na jezírkové fólie seženete v obchodech pro kutily, některá lze použít pod vodou.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada