Jak se starat o živý vánoční stromeček

U řezaného stromku jde o to, aby předčasně neopadával a nesvěšoval větve. Pěstitelské pochybení je sice na úkor jeho momentálního vzhledu, z dlouhodobého pohledu nejde ale o nic vážného. Jinak tomu je u živého stromku zasazeném v květináči. Ten prodělává klidové období a přenesením do tepla ho de facto “probudíte”. 

Řezaný stromek 

I když je řezaný stromek určený k jednorázovému využití, poskytněte mu vhodné podmínky. Při nákupu v předstihu ho skladujte v chladném prostředí postavený do nádoby s vodou. Sdružení pěstitelů vánočních stromků doporučuje z kmene stromku odříznout malý špalíček (často zalepený od smůly), aby mohla vláhy do stromku snáze proniknout. Stromek s čerstvě provedeným řezem přijme asi pět litrů vody, a zůstane déle svěží.

Umísťujete-li stromek na Vánoce do stojanu s vodou, měli byste vědět, že kůra stromku musí dosahovat až do vody. Stromek totiž přijímá vodu pletivy pod kůrou, proto ji neořezávejte. Po Vánocích odstrojený stromek rozstříhejte a spalte v kamnech, rozdrťte v drtiči na štěpku, kterou využijete na záhonech, nebo odneste na sběrné místo. 

Stromek v květináči 

Stromku rostoucímu v květináči dopřejte postupnou aklimatizaci. Nejprve ho přeneste ze zahrady nebo balkonu do interiéru s teplotou 5–10 °C (třeba do garáže). Po několika dnech jej přemístěte na domovní chodbu nebo do nevytápěné místnosti s teplotou 15–18 °C. Do vyhřátého pokoje přesuňte stromeček nejlépe až na Štědrý den a ponechte ho tam co nejkratší dobu. Během ní ho samozřejmě zalévejte, ale pozor na přelití. 

Po Vánocích stromek přesouvejte zpět v obráceném pořadí. Přesun ukončete ve světlé místnosti s teplotou 1–5 °C, kde stromek ponechte až do jara. Ven ho přeneste až v době, kdy už nehrozí pozdní mrazíky. I tak se může stát, že stromek nepřekoná teplotní výkyvy a zimu nepřežije.

 

Predplatne