Zámecký park ve Vlašimi: až 300 let staré duby, romantické stavby a můstky přes Blanici

Vlašimský zámecký park o rozloze 75 ha leží v údolním terénu s množstvím náhorních plošin a skalních útvarů. Právě díky nezvykle členitému území je zdejší areál mimořádně přírodovědně bohatý. Jsou tu květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice, skalní výchozy i stinné či výslunné lesy, které mají v části pod Starým hradem pralesovitý charakter. Díky tomu je vlašimský zámecký park začleněn do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Ale začněme od začátku...

Vlašimský park byl založený v romantickém stylu

Historie vlašimského zámeckého parku se začala psát už v 2. pol. 18. století. Založil jej majitel vlašimského panství Karel Josef Auersperg s chotí na místech původní obory a zahrady v údolích řeky Blanice, jejíž tok byl na území parku upraven a rozšířen na říční jezero s ostrůvkem

Do konce 18. století pak v parku vzniklo množství vycházkových pěšin, a hlavně drobné architektury inspirované antikou, orientem, gotikou i přírodou, čímž se z parku stal jeden z nejvýznamnějších romantických zámeckých parků na našem území. Z původních staveb se dodnes dochoval pouze Starý hrad, Čínský pavilon, který vždy patřil k dominantám a nejvzácnějším stavbám parku, poškozené zbytky benátské studánky, orientální lázněsocha Samsona. Z novějších staveb nepřehlédněte tři novogotické vstupní brány – Vlašimskou, Domašínskou a Znosimskou.

Až 300 let staré duby, hajní rostliny i skalní vegetace

V současnosti je park významný hlavně z botanického hlediska. Původní porosty tvořily kyselé habrové doubravy, lipové habřiny a u řeky rostl údolní jasanovo-olšový luh. Z nich tu dodnes zůstaly víc než 300 let staré duby letní s obvodem kmene až 6,22 m, pod nimiž kvete třeba konvalinka vonná

V habrové doubravě roste například ptačinec velkokvětý, plicník tmavý, sasanka hajní, jaterník podléška, zvonek broskvolistý či strdivka nicí. Pod lipami na suťových svazích uvidíte lilii zlatohlavou, oměj pestrý či samorostlík klasnatý. Na skalních výchozech pak najdete typické zástupce skalní vegetace, jako rozchodníky, tařici skalní nebo osladiče. 

V parku rostou původní dřeviny, ale i exotické druhy 

Hlavními dřevinami parku jsou naše původní druhy, především dub letní, javor klen, javor mléč, habr obecný, buk lesní, lípa srdčitá, jilm drsný, smrk ztepilý, jedle bělokorá nebo borovice lesní. U vodního toku se pak hojně vyskytuje vrba křehká, topol osika nebo jasan ztepilý. Keřové porosty jsou tvořeny např. lískou obecnou, hlohem jednosemenným, trnkou obecnou, bezem černým či svídou krvavou. 

exotičtějších dřevin pak můžeme v parku nalézt např. sekvojovec obrovský, jinan dvoulaločný, korkovník amurský, jedli ojíněnou, liliovník tulipánokvětý, převislý buk lesní nebo borovici těžkou. Právě hojné zastoupení nejrůznějších vzrostlých dřevin tvoří v širokém okolí poslední útočiště pro ptactvo i pro různé druhy vzácného hmyzu, jako je brouk páchník hnědý

Park i romantické stavby si můžete projít s průvodcem

V sezoně nabízí Podblanické infocentrum prohlídku parku s průvodcem. Dozvíte se spoustu zajímavého a dostanete se i dovnitř romantických staveb, kam byste se jinak nepodívali; prohlídka trvá asi hodinu.  

Zámek Vlašim je otevřen od března do prosince. Od března do června a od září do prosince je v pondělí zavřeno, o prázdninách si zámek můžete prohlédnout každý den. 

Další tipy na zajímavé výlety najdete na adrese www.turistickygurman.cz.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada