Zámecké zahrady v Nových Hradech

Od roku 1997, počátku rekonstrukce celého areálu, se již podařilo zvelebit velkou část přilehlých prostranství, ale budování a revitalizace dalších pozemků jsou stále živým projektem pro budoucí roky. Zahrady, které v novohradském areálu uvidíte, jsou ideou i dílem současných majitelů.

Francouzská zahrada, jejímž hlavním rysem je osová souměrnost a zcela jasně uměle vytvořená kompozice dřevin a květin, často doplněná sochami či vodními objekty. Francouzské zahrady jsou velmi náročné na založení i údržbu. 

Jezírko s pergolou se nachází uvnitř zadního nádvoří vlevo od zámku, mezi zeleninovou zahradou a brankou do anglického parku. Leknínové jezírko vzniklo na jaře 2015 z nefunkčního, původně pískovcového bazénu, jenž byl vybudován rodinou Bartoňů při rekonstrukci zámku ve 30. letech minulého století. Zákoutí s pergolou nebylo původní součástí zámecké zahrady, ale vybudovali jej zde současní majitelé.

Bílá zahrada byla založena teprve nedávno (na jaře 2015) a tvoří průchod od leknínového jezírka k vodní kaskádě a do italské zahrady. Jak název napovídá, bílá zahrada je tvořena pouze bílými trvalkami a bíle kvetoucími keři, které se střídají v květu od jara do podzimu. Říká se, že v jednoduchosti je krása a bílá zahrada to potvrzuje.

Rozárium tvoří osm set růží více než dvou set odrůd, od botanických přes historické až po nejslavnější současné kultivary. Najdete je hned ve dvou rozáriích. Tradiční růžové zahradě s velkou treláží dominují pnoucí růže. Druhé rozárium se nachází hned pod zámeckou zdí v sousedství italské zahrady, kde je k vidění rozsáhlá kolekce včetně nejlepších výpěstků anglických a německých šlechtitelů.

Rozárium
Info ikona

Růže jsou již od renesance neodmyslitelnou součástí zámeckých zahrad.

Foto: archiv zámku Nové Hrady

Italská zahrada je založena nad větším zámeckým rybníkem, jehož pravidelná zeď připomíná barokní vodní kanál. Odkazuje na italské historické vzory datující se až do renesance. Velké pravidelné záhony jsou lemovány středomořskou levandulí, vertikální pinie nahrazují v našich podmínkách odolné thuje. Vše doplňují drobné rokokové plastiky z pískovce. V zahradě nemůže pochopitelně chybět voda, tryskající jak z malých fontán, tak rovněž tekoucí ze svahové kaskády.

Parkánová zahrada byla založena jako pravidelná terasová zahrada, které dominují tři stříhané rohové rondely z thují. Čtvrtým původním prvkem je klasicistní altán (gloriet) s velkým aliančním znakem hraběcího rodu Harbuval-Chamaré. Pravidelný, téměř čtvercový půdorys zahrady doplňují špalíry tvarovaných lip a také socha „Upřímnosti“, kopie barokního díla Matyáše Bernarda Brauna.

Zelené divadlo, resp. jeho replika, odkazuje na renesanční a barokní předlohy zachované v Itálii, Francii či Anglii. Divadlo je celé ze stříhané zeleně, jeviště je doplněno „šatnami“ a do stupňovitého hlediště se usadí 150 diváků. Každý rok se zde v rámci Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl konají představení barokních oper. Originální prostor však hostí i příležitostné koncerty či svatební obřady. 

Zelené divadlo
Info ikona

V centru parkánové zahrady se nachází „zelené divadlo“.

Foto: archiv zámku Nové Hrady

Anglický park s křížovou cestou – na místo původního zámku (zbořeného v 70. letech 18. století) vede od kostela nově opravená pískovcová křížová cesta z roku 1765, dílo litomyšlské Hendrichovy huti, bratrů Václava a Bartoloměje. O výstavbu křížové cesty se zasloužila tehdejší majitelka panství hraběnka Anna Barbora Harbuval-Chamaré.

Zeleninová zahrada, nazývaná také Kitchen Garden, se nachází na zadním zámeckém nádvoří. Jak anglický název přesně vystihuje, zahrada slouží především pro potřeby zámecké kuchyně. V souměrně tvarovaných záhonech lemovaných zimostrázem se pěstuje zelenina, bylinky, řezané květiny, ovocné keře a stromy.

Labyrint, jak jej nazývali staří Řekové, je stavba nesmírně složitého půdorysu. Od dob renesance až po současnost byly labyrinty budovány jako trvalé součásti velkých zahrad. Tato díla slouží nejen pro kratochvíli a pobavení návštěvníků, ale symbolizují také lidské putování životem, neboť i to je nekonečným hledáním správného směru.

Zahradní labyrint
Info ikona

Novohradský labyrint, jehož cesty měří asi 600 metrů, upozorňuje sochou ve svém středu na skutečnost, že každé století lidských dějin mělo své Minotaury.

Foto: archiv zámku Nové Hrady

Více informací o zámku Nové Hrady naleznete zde.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada