Vyzkoušejte roubování jabloní: malý kurz, který zvládne i začátečník

Roubování stojí každopádně za vyzkoušení. Nejčastější způsob roubování se nazývá kopulace a zvládne ho i úplný začátečník. Co budete potřebovat? V ovocnářské školce si obstarejte podnože: vhodná je pomalu rostoucí podnož ‘M9’, aby budoucí jabloně nebyly příliš vysoké. Rouby, které jste odebrali z různých odrůd, si pro přehlednost označte štítky.

Zkraťte kořeny i kmínek podnože

Kořeny podnože zkraťte přibližně na polovinu a mladý kmínek na 15 až 20 cm. Jeho délka se řídí sílou roubů, které máte k dispozici. Podnož i roub by totiž měly mít stejnou tloušťku, aby se později po obvodu řezu přesně kryly. 

Roub: jednoletý výhon se třemi až pěti pupeny

Pro roubování vyberte část jednoletého výhonu se třemi až pěti pupeny; měl by být dlouhý asi 15 cm a stejně silný jako podnož. Nezkracujte ho příliš! Tak získáte rezervu, pokud by se řez nepodařil napoprvé. 

Správná technika roubování stromků

Správnou techniku se lze naučit na mladých vrbových prutech. Důležité je táhlé vedení řezu. Čepel nasaďte téměř rovnoběžně s výhonem a veďte ji mírně šikmo dřevem, přičemž pohyb ruky vychází z ramene. Roubovací nůž musí být naprosto čistý a dokonale ostrý

Jak vést řez při roubování jabloní

Při kopulaci se řeže dolní konec roubu a horní konec podnože. Řezné plochy by kvůli dostatečnému překrytí roubu a podnože měly být dlouhé 4 až 5 cm. Nedotýkejte se místa řezu rukou.  

Podnož a roub na sebe musejí přesně dosedat

Seříznuté části roubu a podnože přiložte k sobě tak, aby na sebe obvodové růstové vrstvy přesně dosedly a mohly snadno srůst. Pletivo, díky němuž dřeviny rostou (kambium), je patrné jako tenká vrstva mezi dřevem a kůrou. Při řezu podnože dbejte vždy na to, aby v blízkosti bylo jedno očko. Toto očko (říká se mu tažné očko) významně podporuje srůstání obou částí.  

Spojení podnože a roubu musí být pevné

Místo těsného spojení podnože a roubu zpevněte tenkou a pružnou roubovací páskou. Pásku ovíjejte těsně okolo směrem odspoda nahoru. Řezné plochy po sobě nesmějí sklouznout. U posledního ovinutí podsuňte konec pásky pod předcházející ovinutí, mírně utáhněte, a tak zajistěte. Obvázání bude spolehlivě držet a místo spojení bude dobře chráněné. Využít můžete i samolepicí roubovací pásku. 

Štěpařský vosk není u roubovací pásky nutný

Nové jabloně jsou na světě, a protože páska je nepropustná pro vodu, není nutné čerstvé spojení (na rozdíl od lýka) nakonec natírat štěpařským voskem. Ovázání se později samo uvolní působením slunečních paprsků.  

Výsadba a ochrana naroubovaných stromků

Příznivé počasí dovoluje vysadit nové rostliny přímo do záhonu. Jestliže je půda zmrzlá, můžete zasadit mladé dřeviny na přechodnou dobu do bedny s kyprou půdou a vysadí se později. Naroubované stromky je možné dočasně ochránit před studeným větrem a místo naroubování před zbytečným vysycháním netkanou textilií. Čerstvě narašené výhony hned během jara ukážou, zda se dílo podařilo. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada