VIDEO: očkování růží

Používané způsoby očkování (T- řez a Forkertovo očkování neboli chip-budding) jsme si vysvětlili zde. Nyní se soustřeďme na vlastní postup. 

S očkováním se začíná v červenci až v srpnu. Z čerstvě odebraných roubů růží se odstraní nevyzrálý vrchol a všechny listy, které by jinak odpařovaly vodu. Řapíky musejí však zůstat 5 až 8 mm dlouhé. Usnadňují totiž manipulaci s vyříznutými očky a po určité době od naočkování slouží k určení ujmutí či neujmutí oček. U ujatého očka za čas řapík odpadá, ale očko zůstává zelené, u neujatého řapík zčerná a neodpadá. 

Po naočkování růží do T-řezu se očka zavážou PVC páskou tak, aby se jednotlivá ovinutí překrývala. Převáže se i očko, ne však řapík po odstraněném listu. Více ve videu.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada