Roubování by měl vyzkoušet každý

Pro roubování je klíčový termín a síla, resp. tloušťka roubu a podnože. Na jaře, ještě před vyrašením listů, je možné vyzkoušet např. metodu družení označovanou jako kopulace. Roub a podnož však musejí být stejně silné. Tímto postupem se tudíž roubují spíše mladé stromky a jde zpravidla o větévky silné jako tužka. Pro začátečníka je ideální jabloň, jelikož má hladké a rovné výhony. Ty by měly být jednoleté a dobře vyzrálé, na podnoži i roubu. Nemá jít však o tzv. vlky. 

Roubování družením
Info ikona

U tzv. anglické kopulace se na řezné ploše roubu i podnože dělá navíc zářez (jazýček), který zvětšuje srůstovou plochu (jazýčkové družení).

Foto: Shutterstock

Jak připravit roub a podnož k roubování

Úprava roubu odebraného z vyhlédnuté odrůdy je jednoduchá. Dolní konec výhonu seřízněte jedním dlouhým tahem nože tak, aby plocha řezu byla zhruba trojnásobkem průměru daného roubu. Cílem je co největší styčná plocha a řez proti očku. V něm je totiž nejvíc zásobních látek a roub se snáze přichytí. Stejný řez proveďte i na výhonu podnože, na nějž chcete roub přidružit. Počítejte přitom s tím, že očko na podnoži by po přiložení roubu mělo být níže než očko na roubu z druhé strany větévky.

Oba řezy by měly být, pokud možno, hladké a stejně velké, aby k sobě co nejlépe přilnuly. Klíčovým místem při spojení roubu s podnoží je přitom vrstva dělivého pletiva (kambia), která se nachází těsně pod kůrou výhonů. Okraje robu a podnože by proto na sebe měly co nejlépe přiléhat. Pokud není možné docílit kontaktu po celém obvodu roubu a podnože, je třeba zajistit napojení kambia alespoň z jedné strany. Platí tedy – ne na střed, ale na okraj. 

Čím a jak zafixovat roub na podnoži

Po přiložení k sobě podnož i roub ovažte roubovací PVC páskou. Jednotlivá ovinutí veďte šikmo a stahujte je, poslední zajistěte prostrčením pásky pod předchozí vinutí. Pásku následně zatřete štěpařským voskem, zvláště horní a dolní okraj omotání, aby se do místa roubování nedostala vlhkost. 

A teď už nechte vše na přírodě. Při ujmutí roubu PVC pásku neodstraňujte – je dostatečně pružná a na výhonu vydrží i více než rok.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada