Správně vybraným řezem můžete podpořit plodnost mladého stromu, nebo starému dodat sílu. Který typ řezu zvolit? Pomůže vám malý přehled

Jako příklad si zvolme například na podzim vysazované jádroviny. Při podzimní výsadbě jabloně nebo hrušně je nejvhodnější doba pro řez hned po vysazení nebo po posledních mrazech na přelomu února a března. U jarní výsadby proveďte řez bezprostředně po vysazení. Jak postupovat? Začněte výchovným řezem.

Výchovným řezem hlídáte správně rozloženou korunu

Výchovný řez se u mladých stromků provádí každý rok ke konci zimy, a to po dobu zhruba pěti až šesti let. Jeho cílem je správně rozložená kostra koruny a vypěstování vedlejších větví. Na jednu hlavní (kosterní) větev by měly připadnou tři vedlejší. Odstraňují se výhony rostoucí do koruny, zkracuje se hlavní výhon (terminál) a hlavní kosterní větve, které by měly být kolem kmene rovnoměrně rozmístěny. Slabé přírůstky přitom zkracujte o polovinu, silnější o třetinu. 

Udržovacím řezem regulujete plodnost stromu

Následuje udržovací řez, který se aplikuje u stromů, které už rodí, a to pravidelně každý rok. Reguluje totiž plodnost a fyziologickou vyrovnanost. Odstraňují se při něm všechny větve, které mohou těm plodným konkurovat, tzn. suché, nemocné a zahušťující korunu. Vyřezáním nevhodných výhonů udržujete korunu světlou, vzdušnou, regulujete množství květních pupenů a obnovujete plodné dřevo. Celkem jde o odstranění asi 20 % větví. 

Tvarovacím řezem udržujete optimální tvar koruny

Setkat se můžete i s termínem tvarovací řez, který má za úkol i nadále udržovat optimální tvar koruny. Nejde při něm o žádné velké a hluboké zásahy. Případné vlky, neplodné výhony, odřežte jádrovinám na jaře při základním řezu nebo začátkem léta. 

Prosvětlovací řez je určený pro neprořezávané stromy

Prosvětlovací řez se týká dlouhodoběji neprořezávaných stromů. Odstraňují se při něm větve rostoucí do koruny, které ji zahušťují, stíní, a navíc jsou neplodné. To samé platí i pro přerostlé výhony po obvodu koruny. Myslet je nutné rovněž na příliš slabé a nemocné větve a ty, které se kříží a samozřejmě suché. Zvláště u starších jabloní a hrušní je dobré tento řez rozložit do několika let

Zmlazovacím řezem dodáte starým stromům sílu

Zanedbané a staré stromy, které již nepřirůstají nebo málo plodí, je možné povzbudit radikálnějším řezem, po němž výrazněji obrazí a začnou plodit. V době vegetačního klidu se proto používá intenzivní a hluboký zmlazovací řez, jehož cílem je dodat stromům novou sílu. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada