Jarní řez broskvoní: naučte se rozlišovat pravé a nepravé plodné výhony

Aby broskvoň zbytečně brzy nezestárla a neplodila jen po obvodu, ale i uvnitř koruny, je nutné ji pravidelně zmlazovat. Jen tak bude vytvářet nové a nové jednoleté výhony obsypané květy a následně i plody. Řez se provádí těsně před květem, během něj nebo těsně po něm a aby byl úspěšný, je nutné rozlišovat různé druhy výhonů broskvoně.

Pravé a nepravé plodné výhony broskvoně

Od ostatních druhů ovocných dřevin se broskvoň odlišuje tím, že se plody vyvíjejí na „pravých“ plodných výhonech. Pro ty je typické, že květní pupeny jsou umístěny mezi pupeny listovými. Tyto výhony jsou silné asi jako tužka a mohou být až půl metru dlouhé. Při řezu je zkraťte až na polovinu, čím vzrůstnější odrůda, tím silněji. Podpoříte tak i přírůstek v příštím roce. 

Nepravé“ plodné výhony (nebo také jalové) bývají celkově slabší (kratší a tenčí) a jsou obsypané jen a pouze květními pupeny. Ty buď brzy odpadnou, nebo se z nich vyvíjejí horší plody, protože výhonům chybí dostatek listů, které by jim zajistily výživu. Proto se tyto výhony zkracují na krátký čípek s max. dvěma pupeny. Z nich pak vyrostou nové výhony a plodonosný obrost pro příští rok. 

Posledním typem jsou tzv. dřevnaté výhony, na nichž se vytvářejí pouze listové pupeny. Ty zkracujte jen v případě, že chcete prodloužit už zapěstované větve. Pokud nechcete, celé výhony odstraňte

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada