Vítr a těžký sníh láme větve stromů. Kdy a jak je zachránit, nebo odstranit?

Důvodem k ošetření zlomené větve je snaha o její záchranu, zdravotní strav stromu i bezpečnost v jeho okolí. Pokud je větev jen nalomená, tzn. že má poškozenou kůru, ale není prasklá ani do poloviny, je možná její záchrana (záleží na druhu stromu a síle větve). V opačném případě budete muset přistoupit k řezu.

Jak zachránit nalomenou větev

Nalomenou větev se pokuste nejprve narovnat a vrátit zpět do původní polohy. Místo zlomení pak za asistence dalšího člověka pevně stáhněte roubovací páskou a zpevněte zdola tak, aby zlomená část neměla tendenci klesat, vyvracet se, a ránu tak otevírat. Celou větev pak ještě podepřete, případně jinak zafixujte. 

Místo zlomu ničím nezatírejte. Stromový balzám podporuje vytváření kalusu (hojivého pletiva), což nechcete, protože vaším cílem je srůst, ne zacelení rány. Navíc funguje jen na rovné řezné ploše... A štěpařský vosk by zase obě styčné plochy zlomené větve neprodyšně uzavřel, a tím opět zabránil srůstu. 

Jak odstranit zlomenou větev 

Je-li větev stromu zlomená více než z poloviny, pravděpodobně ji nezachráníte a budete ji muset odříznout. Pokud venku ale mrzne, počkejte až teploty vystoupí nad nulu. Za větrného počasí, kdy hrozí další odlomení (nebo dokonce vylomení z kmene), můžete zlomenou větev prozatím jen zkrátit a s finálním řezem a ošetřením počkat na příhodnější dobu (lom se nesmí prohlubovat). 

Zlomenou větev pak odřežte v místě větevního kroužku. Pokud byste odstranili jen zlomenou část větve a na stromě ponechali roztřepený pahýl, začal by prosychat, mohla by se v něm držet voda, prohníval by a hrozil by vznik dutiny. V místě řezu strom vždy ošetřete – zahnutým zahradnickým nožem (žabkou) odstraňte zbytky poškozené kůry (jinak budou bránit vzniku kalusu) a řeznou ránu zatřete (v zimě štěpařským voskem, v sezoně stromovým balzámem). 

Jak zlomení větví předcházet

Zlomení větve je samozřejmě vždy lepší předcházet než ho řešit. Proto během zimy setřásejte ze stromů těžký sníh (vždy odspodu) a při pravidelném řezu v korunách neponechávejte dlouhé a slabé větve, u nichž je riziko zlomení či vylomení vyšší. Zvlášť pokud dojde k vylomení větve vyrůstající z kmene, může být takové poškození nevratné. 

Přesto se zlomení někdy nevyhnete, např. při zimní vichřici nebo letní bouřce. Vždy byste se měli ale snažit o záchranu stromu. Pokud k vážnějšímu zlomení dojde v sezoně, kdy je strom už obsypaný plody, raději je oželte a předčasně očešte, aby měl strom větší šanci přežít

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada