Osázení trvalkového záhonu ve 3 krocích

Je ale nutné mít na paměti základní pravidlo, že výběr rostlin se podřizuje zahradě a ne obráceně. Znamená to, že byste se při volbě trvalek neměli řídit jen jejich vzhledem, ale měli byste respektovat stanovištní nároky rostlin. V zahradnictví najdete údaje o nárocích rostlin na stanoviště (např. co se světelných nebo vlhkostních poměrů týče) na etiketách nebo štítcích u každé rostliny. Více detailních informací zjistíte samozřejmě z popisů rostlin v odborných knihách a katalozích.

Trvalkový záhon dělá zahradu. Jak ho založit?

Jakmile máte vybráno, můžete se pustit do plánování. Nejlepší je naskicovat si půdorys záhonu a do něj pak rostliny zakreslit.

Plán pro 3 základní typy rostlin 

  • Nejprve rozplánujte umístění dominantních trvalek. Takto se označují vzrůstné a nápadné druhy, které se na záhon vysazují jednotlivě, po dvou nebo po třech. Udávají ráz záhonu a jejich kvetení je mimořádným zážitkem. Mezi dominantní trvalky patří například stračky (Delphinium) nebo pivoňky (Paeonia). Stejně nepřehlédnutelně mohou působit také okrasné trávy.  

  • Pokud jste dominantním trvalkám přidělili jejich místo na záhonu, vyberte jim po bok vhodné doprovodné trvalky. Zvolte středně vysoké druhy a odrůdy, které mohou dominantní rostliny v době květu barevně doplňovat. Vhodnou volbou jsou například kakosty (Geranium), turan (Erigeron), krásnoočko (Coreopsis), šalvěj hajní (Salvia nemorosa) či šanta (Nepeta). Tyto trvalky se nejlépe uplatní ve skupinách tří až sedmi rostlin.  

  • Posledním krokem je uzavření zbývajících proluk na záhonu výplňovými trvalkami. K tomuto účelu se hodí nízké, plošně se rozrůstající trvalky, které rychle zakryjí půdu a potlačí tak růst obtížných plevelů. K vděčným výplňovým rostlinám patří kontryhel (Alchemilla), zvonek dalmatský (Campanula portenschlagiana) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia); vypadají pěkně také jako lem záhonu.

Jak může také vypadat vejminek pro rodiče...

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada