Živé ploty z planých keřů poskytují potravu a úkryt mnoha živočichům

Způsob založení živého plotu záleží především na prostorových možnostech. Ve velkých zahradách sázejte ve dvou nebo více řadách a jednotlivé keře uspořádejte střídavě. Čím víc druhů dřevin bude živý plot obsahovat, tím víc živočichů ho bude moci využít, ať už jako zdroj potravy, nebo místo úkrytu. Keře jednoho druhu vysaďte ve skupinách po třech až pěti kusech. Počítejte s dvoumetrovými rozestupy. Pokud máte k dispozici jen malou plochu, bude stačit jedna řada malých až středně velkých keřů

Prostorově úsporný stříhaný živý plot 

Některé druhy, jako je dřín obecný (Cornus mas), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)javor babyka (Acer campestre), stejně jako široce rozšířený habr obecný (Carpinus betulus) a rovněž náš domácí ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), lze pěstovat do tvaru prostorově úsporného stříhaného živého plotu. Jako přechod k sousední vegetaci je třeba u volně rostoucích druhů naplánovat asi 1 m široký lem porostu (třeba trvalkového), který se jen vzácně seká a bez kterého se četní obyvatelé živého plotu neobejdou. 

Stříhaný plot doplňte skupinami keřů 

Pokud nemáte dost místa pro přirozeně a volně rostoucí živý plot, můžete stříhaný živý plot doplnit jednotlivými dřevinami nebo skupinami keřů. Taková kombinace splňuje nároky mnohých pěvců vázaných na živé ploty. Hustá struktura stříhaných plotů poskytuje ochranu pro hnízdící druhy, vysoké keře a malé stromy slouží jako vyvýšená místa pro zpěv a dodávají potravu v podobě plodůhmyzu. Atraktivní a ekologicky hodnotné kombinace keřů vytvoří například hloh, bez černý a různé druhy planých růží

Keře, které se nerozrůstají do velké šířky 

Tam, kde je nutné šetřit místem, byste měli přednostně volit druhy, které se nerozrůstají do velké šířky. Vyzkoušejte třeba dřišťál obecný (Berberis vulgaris), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), meruzalku krvavou (Ribes sanguineum) nebo janovec metlatý (Cytisus scoparius)

Plot obohaťte o větve, pařezy a trvalkový lem 

Živý plot můžete ještě obohatit drobnými organickými prvky: hromady ostříhaných větví přerostlé zimolezem, ostružinou nebo pnoucí růží poskytnou bezpečný úkryt pro potomstvo ježka nebo střízlíka. Staré pařezy nebo kůly nabídnou životní prostor pro vzácné brouky a divoké včely a bohatě kvetoucí lem z domácích trvalek před živým plotem přiláká motýly, pestřenkyčmeláky

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada