Jak vysazovat pnoucí růže k opoře

Předem je třeba rozlišit o jaké pnoucí růže se jedná. Existují totiž pnoucí růže s méně ohebnými výhony, které poměrně dlouho a bohatě kvetou, a velice vzrůstné růže s dlouhými pružnými výhony. Druhý typ popínavých růží se označuje jako liánovitý nebo také rambler a je pro něj typické kvetení jen jednou za rok. Obě skupiny růží se vysazují k oporám, pro ramblery je charakteristické (zvláště v zahraničí) i vysazování ke starším stromům.

Jak vysazovat pnoucí růže

Pro prostokořenné i kontejnerované popínavé růže obecně platí, že místo naočkování musí být překryto 5 cm vysokou vrstvou zeminy. Období výsadby nastává na podzim v říjnu a trvá do prvních mrazíků, možné je ale i v předjaří – ještě před rašením rostlin. Ideální je sázení růží v bezlistém stavu a s kořeny zkrácenými až o třetinu. Vhodné je osluněné místo a důležitá je orientace rostlin směrem k opoře. Výsadba ramblerů ke stromům se vyznačuje ještě dalšími specifiky. 

Sázení pnoucích růží ke stromům

Liánovité růže jsou velice vzrůstné – po několika letech mohou dosahovat výšky i přes 10 m. Jelikož nemají pevnou kostru a pravidelně obrůstají novými ohebnými výhony, měly by být stromy, po nichž se ramblery pnou, maximálně stabilní – to znamená zdravé a s průměrem kmenů nejméně 30–40 cm, aby dokázaly udržet kvetoucí růže i po dešti. V žádném případě tedy ramblery nesázejte k čerstvě zasazeným, přestárlým nebo mladým stromům. 

Růžový rambler vždy sázejte k návětrné straně stromu, aby při větru „vlál“ směrem do něj. Při výsadbě dbejte rovněž na dostatečný odstup od stromu: růže tak bude mít shora zajištěný dostatek srážek a kořenová konkurence se stromem zároveň nebude tak silná. Téměř všechny ramblery budou prospívat i na polostinných stanovištích.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada