Jak ochráníte česnek před háďátkem? Jedině uznanou sadbou a zdravou půdou

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) měří na délku asi 1 mm, na šířku 0,1 mm. Je nitkovité, průhledné a okem patrné jen pod lupou. Přezimují dospělá háďátka, larvy i vajíčka, a to v půdě, na zbytcích hostitelských rostlin (některých zelenin a plevelů) nebo na skladovaných částech rostlin. Nejčastěji škodí háďátko na česneku a cibuli. Za rok může mít i několik generací (množení podporuje těžká půda a deštivé počasí). 

Jak poznáte přítomnost háďátka

Z půdy do rostlin proniká háďátko průduchy, mechanickým poraněním nebo pomocí ústního bodce. Žije v mezibuněčných prostorách, kam rovněž klade vajíčka. Poškozuje buňky pletiv, která následně získávají houbovitou strukturu, zakrňují a přestávají růst. Napadené rostliny se deformují, jejich podzemní části praskají, kořeny nerostou nebo odumírají (česnek) nebo vyhřezává podpučí (cibule). Poškozené části rostlin navíc infikují různé bakterie a houby, rostliny kvůli tomu hnijí, jejich nadzemní části žloutnou a postupně odumírají (z půdy je lze snadno vytáhnout, často se ale přetrhnou). 

Rostlinu poškozují jak dospělá háďátka, tak jejich larvy. Za nepříznivých podmínek (sucho a chlad) dokáže háďátko v půdě přežít v tzv. anabióze (utlumení životních procesů na minimum) i několik let. 

Jak česnek před háďátkem chránit 

Jako preventivní ochranné opatření před háďátkem se dříve doporučovalo moření sadby. Dnes je však považováno za téměř neúčinné. V registru přípravků na ochranu rostlin je v současné době navíc uveden jen jeden přípravek proti háďátku zhoubnému, ovšem ne k ochraně cibulové zeleniny. 

Základem ochrany je proto nepřímá ochrana, a to v podobě zdravé, uznané sadby a důsledné střídání plodin – na stejném místě pěstujte česnek, cibuli nebo pórek nejdříve po pěti letech. Během sezony také z porostu odstraňujte a ničte všechny „podezřele“ vypadající rostliny (nekompostujte je, nedávejte je do bioodpadu, ale rovnou do směsného). Při podezření na háďátko záhon po sklizni rovněž dezinfikujte dusíkatým vápnem

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada