Jak chránit česnek proti houbomilce česnekové

Houbomilka česneková (Suillia lurida) je známý škůdce česneku (ale i cibule a póru). Během roku má jen jednu generaci a napadá výhradně ozimý česnek, protože jarní odrůdy v době kladení vajíček ještě nejsou vzešlé. 

Česnek: kdy a jak ho sázet, pěstovat a sklízet

Jak houbomilka česneková poškozuje česnek 

Dospělá houbomilka česneková vypadá jako hnědá moucha a v této podobě i přezimuje. Zimu přečkává v různých úkrytech a od konce února a během března klade jednotlivá vajíčka na listové pochvy vzcházejícího česneku (obvykle těsně nad zemí). Na každé rostlině bývá vždy jen jedno vajíčko. Z vajíček se poté líhnou bělavé larvy (velké asi 1 cm), které pronikají mezi listy česneku a vyžírají jejich báze. Listy vadnou, žloutnou, při poškození vegetačního vrcholu se kroutí a deformují. Poškození listů larvami je navíc vstupní branou pro jiné patogeny (bakterie, plísně), kvůli nimž rostliny podléhají hnilobám. Postižené rostliny pomalu rostou a nevytvářejí žádné česnekové cibule, nebo jen malé a nekvalitní. 

Larvy houbomilky se zakuklí v půdě blízko napadených rostlin a koncem května, ale spíše v červnu, se z nich vylíhnou dospělé mouchy. Ty ke konci vegetačního období nalétají opět na porosty ozimého česneku nebo póru, kde pak přezimují. 

Připravte se na sázení ozimého česneku

Ochrana česneku proti houbomilce česnekové 

Ochrana před houbomilkou je nezbytná zejména v lokalitách s jejím pravidelným výskytem, kde je vhodné pěstovat pouze jarní odrůdy česneku. K preventivním opatřením patří střídání plodin, tzn. nevysazovat česnek po česneku (odstup by měl být min. 4 roky, a to i po cibuli a póru). Nové výsadby se rovněž doporučuje zakládat co nejdál od loňských ploch, protože dospělá houbomilka je špatný letec. Napadení česneku snižuje také zakrytí porostu bílou netkanou textilií, a to v ideálním případě už od podzimu (ze záhonu se odstraňuje v dubnu). 

Chemická ochrana spočívá v aplikaci kontaktních insekticidů na dospělé houbomilky ještě před kladením vajíček. Ošetření (postřik) se provádí obvykle v březnu, po alespoň čtyřech po sobě následujících dnech slunečného počasí s teplotou nad 10 °C, a to bez ohledu na to, jestli už česnek vzchází. Aplikaci je nutné po 10 až 14 dnech opakovat, a tentokrát je možné ošetřit porost insekticidní zálivkou. Použít lze přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS nebo Samuraj.

Jak ochránit rybízy před vlnovníkem rybízovým

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada