Jak na zahradě postavit jednoduché ohniště

Kromě dlaždic z přírodního kamene a starých cihel budete při vytváření ohniště potřebovat lávový mulč a také čedičový štěrk. Z nářadí stačí rýč, lopata, ruční pěchovadlo, kladivo, zednická lžíce, vodováha a smetáček. 

Zvolte půdorys a rozměry venkovního ohniště 

Nejprve z plochy o velikosti plánovaného ohniště rýčem sejměte travní drn. Ideálním tvarem ohniště je kruh, možný je ale i jiný půdorys. Hloubka ohniště záleží na zvoleném materiálu, při použití cihel nastojato, kterými vyložíte boky (vnitřní strany) ohniště, stačí přibližně 30 cm. Cihly si proto do jámy zkusmo vyskládejte a zkontrolujte, zda jim vykopaná hloubka stačí. 

Průměr ohniště záleží na vás. Vhodný rozměr je např. v dolní části (u dna ohniště) 80 cm a nahoře (při horním okraji) asi 100 cm. U horní části ohniště vytvořte navíc asi 20 cm široký mělčí lem pro dlaždice, které vytvoří kolem celého ohniště zpevněný okraj. 

Cihlami vyložte ohniště, dlaždicemi jeho lem 

Půdu na dně i vnitřních stranách ohniště zhutněte ručním pěchovadlem. Na dno pak nasypte vrstvu lávového mulče, na boky ohniště vyskládejte cihly a gumovým kladivem je zatlučte tak, aby lícovaly s horní hranou vnitřní jámy. Platí, že čím příkřeji jsou cihly zasazeny, tím užší musí být mezery v kruhu. 

Pěchovadlem zpevněte i lem kolem ohniště. Pak na něj nasypejte asi 5 cm vysokou vrstvu čedičového štěrku jako podkladový materiál, a zednickou lžící ji rozprostřete do roviny. 

Pokládání dlaždic se odvíjí od jejich materiálu (druhu kamene), síly (tloušťky) a tvaru. Ukládejte je tak, aby jednou stranou lícovaly s cihlami v ohništi. Snažte se o co nejmenší mezery a dlaždice skládejte k sobě jako puzzle. Případné úpravy jejich tvaru vyžadují trochu cviku a speciální kladívko. Roviny docílíte s použitím vodováhy. 

Spáry kolem ohniště vyplňte jemným štěrkem 

K vyplnění spár mezi dlaždicemi použijte jemný štěrk – nameťte ho do spár smetáčkem. Můžete také použít písek; bude nutné ho několikrát dosypat a znovu rozmetat. Mezery mezi cihlami rovněž vyplňte štěrkem, anebo lávovým mulčem. Část vykopané půdy využijte k vytvoření přechodového pásu mezi dlaždicemi a okolním trávníkem. 

Hotové dílo zalijte vodou. Pokud se ve spárách objeví díry, bude nutné namést do nich další štěrk. Pokračujte tak dlouho, až budou spáry opravdu vyplněné a dlaždice budou pevně ležet na podkladu. (Používáte-li písek, vmeťte ho do spár nasucho.)  

Na závěr dosypte na dno ohniště ještě lávový mulč  vrstva by měla být vysoká asi 5 cm. A nové ohniště je připraveno. Postavte nad něj třeba kovovou trojnožku se závěsem a můžete se dát do přípravy jídla. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada