Pokládka travního koberce

Postup pokládky je následující. Nejprve rýčem odstraňte starý travní drn. Obnaženou zeminu důkladně nakypřete. Snadnější je práce s motorovým kultivátorem. Ten si lze vypůjčit na jeden den ve specializovaném obchodě nebo v půjčovně nářadí.

Úprava terénu před položením travního koberce

Po nakypření vysbírejte větší kameny, větve nebo kořeny a nakonec plochu urovnejte širokými hráběmi. Vzniklou plochu je nezbytné uválcovat (válec si lze rovněž vypůjčit). Nakypřená půda se totiž musí opět utužit. Pokud po válcování zůstanou na ploše ještě nerovnosti, pečlivě je vyrovnejte hráběmi. Potom rovnoměrně rozhoďte minerální kombinované hnojivo NPK.

Jak pokládat trávní pásy

Srolované travní pásy se na vyrovnaný základ pokládají souběžně těsně vedle sebe. Pokládejte je tak, aby nevznikaly křížové spáry. V rozích a na okrajích pásy podle potřeby zařízněte ostrým nožem. Položený trávník znovu uválcujte, aby kořeny trav získaly dokonalý kontakt s podložím a hned zalijte. Během první zálivky by na metr čtvereční mělo přijít asi 15 až 20 litrů vody. Zelenou plochu pak dva týdny kropte jednou až dvakrát denně, dokud tráva nezapustí kořeny a nezačne růst.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada