Zakládání nové zahrady: co všechno byste měli vzít při plánování v úvahu

Pokud se chystáte založit okolo domu novou zahradu, určitě vám hlavou běží spousta nápadů. Stává se, že jeden vylučuje druhý a další zase nelze proměnit ve skutečnost kvůli velikosti pozemku. Jak tedy postupovat? 

Začněte s předběžnou rozvahou a plánem zahrady

Určitě se vyplatí si všechny myšlenky zapsat. V následujícím kroku zakreslete plán zahrady v příhodném měřítku a vyznačte do něj všechny základní prvky, jako jsou odpočívadla, pěšiny, záhony, trávníky a také velké dřeviny. Už během času stráveného nad plánem zvažujte, v jakém duchu hodláte zahradu budovat. Má získat romantický, středomořský či asijský ráz, anebo spíš přírodě blízké vzezření? Míchání odlišných stylů na jednom pozemku málokdy dopadne dobře. 

Myslete na střídání čtyř ročních období 

Některé zahrady až berou dech během května a června, kdy se v plném květu ocitají trvalky, růže i okrasné dřeviny. Pak ale nastane půst a v dalších měsících začnou některé partie zahrady vypadat nudně nebo rovnou smutně. To se přihodí, když se při přípravě osazovacího plánu dostatečně nezohlední střídání ročních období. Zahrada by totiž měla zůstat přitažlivá po celý rok. Na počátku jara, kdy je nabídka kvetoucích rostlin skromná, zahradu rozsvítí větší plochy rozkvetlých cibulovin a časně kvetoucích dřevin. Na podzim mají co říct stromy a keře, které se krášlí barevnými plody anebo zbarvují své listy do poutavých barevných tónů. Během zimy zůstávají přitažlivé stálezelené druhy a dekorativně vypadají i uschlá plodenství trvalek. 

Dopřejte rostlinám místo, kde jim bude nejlíp

Zdravé a statné rostliny nejenže krásně vypadají, ale jsou dlouhověké a na majitele zahrady kladou mnohem menší nároky než ty, které chřadnou. Aby se zeleni dařilo, je důležité sázet do zahrady takové druhy, které se s daným stanovištěm bez problémů vypořádají. Důležitým kritériem výběru rostlin jsou kromě světelných podmínek především kvalita půdy, která závisí na podílu písku, hlíny a humusu, dále hodnota pH, obsah živin a míra vlhkosti. V neposlední řadě rozhoduje o skutečnosti, zda bude určitý rostlinný druh na zahradě spokojeně vegetovat, také místní klima, především průběh zimních teplot. 

Nezapomeňte počítat s nároky na údržbu zahrady

Už při plánování zahrady zvažujte, kolik času dokážete později věnovat její údržbě. Pamatujte, že tvarovaný živý plot podél hranice pozemku nebo dekorativní figury ze zimostrázu zůstanou pohledné, jenom když je budete několikrát do roka střihat. A kdo sní o velkoplošném anglickém pažitu, měl by si uvědomit, že každoročně stráví mnohem víc času sečením, hnojením, zaléváním, vypichováním plevelů a vertikutací než péčí o záhon plný barevných trvalek, které spokojeně porostou na správně vybraném místě. 

Využijte přednosti stinných partií

Zatímco na jaře přináší radost každý hřejivý dotek slunce, během léta oceníte stinné místo, kde budete moci klidně spočinout i v pravé poledne. Obzvlášť příjemné je posezení pod korunou listnatého stromu nebo pod zeleným baldachýnem listů popínavých rostlin, které hustě porůstají pergolu, pod níž volně proudí vzduch a nehromadí se teplo. Na zpevnění povrchu odpočívadla použijte drobný štěrk nebo ho vydlážděte, anebo zkuste okolo kmene vzrostlého stromu postavit dřevěnou kruhovou lavičku

Chraňte svou soukromou zahradní idylu 

Zatímco v domě vás před zraky kolemjdoucích skryjí závěsy, v zahradě se důležitého úkolu musí ujmout vyšší keře nebo ozeleněné dřevěné či kovové treláže. Zahrada obehnaná kolem dokola zelení ale často působí stísněně, zvláště je-li malá, proto postupujte s citem a hledejte vhodnou míru odclonění. Živé ploty ani dřevěné stěny nemusí být nutně umístěny na hranici pozemku, ale mohou odstínit jednotlivé zahradní partie. Kromě toho, že tak zabráníte zvědavému nahlížení z ulice či od sousedů, vykouzlíte i nevelká ryze osobní útočiště pro jednotlivé členy rodiny. 

Připravte osazovací plán trvalkového záhonu 

Spontánní nákupy v zahradnictví přinášejí radost, ale pokud se chystáte založit trvalkový záhon od základu a na větší ploše, vyplatí se plánovat s předstihem a do detailu. Než se do tvorby kvetoucího záhonu pustíte, nakreslete ho nejprve v příhodném měřítku a zakreslete polohy vybraných druhů nebo odrůd trvalek a uveďte jejich přesný počet. Abyste docílili rozmanitého vzezření záhonu, volte odlišně kvetoucí trvalky různých výšek. Pořízené rostliny nejprve na plochu budoucího záhonu rozestavte podle připraveného nákresu, zkoukněte celek a teprve pak sázejte. Rozdělení ploch vyhrazených jednotlivým rostlinám si můžete vyznačit liniemi vysypanými pískem. 

Berte v úvahu pozdější velikost stromů

Strom v zahradě je investice a závazek na dlouhá léta, možná desetiletí. Proto je potřeba pečlivě zvážit, který druh zvolit a na jaké místo ho vysadit. Když kupujete strom v zahradnictví nebo ve školce, nebývá příliš velký a člověk si často neuvědomí, že se z něj během let vyvine působivý velikán. Vždy si předem ověřte, jakou konečnou výškuprůměr koruny bude váš vytoužený strom mít, až přijde do let. Jenom tak mu dokážete na zahradě vybrat stanoviště, kde se uplatní v celé kráse. 

Dbejte na vzájemné sladění materiálů 

Výběr materiálů na cesty, terasy a odpočívadla, stejně jako na schody, zídky a vyvýšené záhony je široký. Jejich vliv na celkový vzhled zahrady není radno podceňovat. Vsadit na klinkery, keramické dlaždice, nebo desky z přírodního kamene? Zbarvení a povrchová struktura jakéhokoli materiálu vtiskne zahradě osobité kouzlo, takže vybírejte pečlivě. Abyste docílili zdařilého výsledku, omezte se při budování drobných zahradních staveb jen na nemnoho materiálů. Kombinování většího množství různých typů materiálu přinese neklidný výsledný dojem. 

Dimenzujte správně cesty a odpočívadla 

Terasa, která navazuje na obytné stavení, chybí v málokteré zahradě. Pokud je pozemek dostatečně velký, zvažte založení ještě jednoho odpočívadla v odlehlejším koutě zahrady. Druhou odpočinkovou zónu plánujte na dostatečně velké ploše, aby později nepůsobila zbytečně sevřeným dojmem. Jako vodítko může posloužit informace, že kolem stolu musí zůstat volný prostor široký alespoň jeden metr. Pokud je odpočívadlo situované u zdi, měla by vzdálenost mezi zdí a stolem činit až 1,5 metru. Šíře cest se řídí jejich využíváním. Často používané zahradní cestě vyhraďte šířku 60 až 80 cm. Pěšině, po které přejdete jen občas, stačí 40 cm. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada