Zahrada ve svahu: zakládejte ji odspodu, terasujte a zídky osazujte rostlinami

Zakládání zahrady ve svahu není ale jen otázka fantazie. Aby svah držel, jak má, měli byste se držet několika základních pravidel (nebo se o nich poradit s odborníky). Nejlépe svah využijete, když ho rozčleníte do teras. Členění do stupňů je sice náročné, ale vynaložená námaha i peníze se vám vrátí ve snížených nárocích při následné péči. Pokud navíc svah leží nad domem, vzniká zajímavá situace, kdy schovaná část zahrady zve k postupnému objevování. 

Zahrada ve svahu se zakládá odspodu

Zahrady ve svahu se zpracovávají odspodu nahoru, a přitom je důležitá důkladnost. Možnosti zpracování navíc do značné míry záleží na okolních pozemcích. Pokud pod svahem leží strmě spadající nebo téměř svisle skopaný svah, může nastat problém: v nejhorším případě dokonce může dojít k sesuvu celého svahu. Je tedy důležité zajistit svahu potřebné zpevnění

Sesuv půdy vyřeší terasování pozemku

Jakmile je pozemek ve svahu terasovaný, eroze nebo silný déšť už nebude problém. Dešťová voda už nebude moci stékat bez omezení dolů po svahu, ale bude se zadržovat na jednotlivých terasách a bude vstřebána rostlinami na jednotlivých úrovních. To vám zároveň ušetří starosti se závlahou. 

Šířka suché zídky odpovídá třetině její výšky

Terasování je možné zajistit pomocí suchých zídek. V zahradě vypadají přirozeně, je možné je osázet a hlavně – není třeba je zdít. Jsou také ekologicky hodnotné, protože poskytují prostor pro život mnoha druhům hmyzu, a pokud se rozhodnete je rozebrat, můžete kameny použít znovu.  

Pro jejich stavbu ale platí určitá pravidla, např. že šířka odpovídá třetině výšky. Suché zídky jsou také těžké. Potřebují proto hluboký a pevný základ a stavějí se nanejvýš do výšky 80 cmKameny by měly být spíš hranaté – skládají se jako cihly ve zdi, tj. měly by být „svázané“. Horní hrana zdi bývá také obvykle posunuta asi o 10 cm proti svahu.

Rostliny do suchých zídek sázejte už při stavbě

Na zídkách a schodech z přírodního kamene panují různé stanovištní podmínky. Od paty zídky směrem nahoru vlhkost neustále klesá. Čelní plochy se v letních měsících silně zahřívají. Na každou část zídky je tudíž nutné vybrat vhodné rostliny, které snesou dané podmínky. 

Ideální je vysazovat rostliny už při stavbě zídky. Přitom dbejte na to, aby kořenové baly byly uloženy za kameny: získají tak kontakt s půdou a budou mít prostor k rozrůstání. Ideální jsou mladé rostliny s kořenovými baly 3x3 cm, šířka spár suché zídky se tím nezmění. Většinou bude rostlina sice nejprve hluboko ve štěrbině zídky, poroste ale rychle za světlem. Hodí se například zvěšinec zední, trávnička přímořská a mateřídouška úzkolistá. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada