VIDEO: housenka píďalky

Píďalky jsou nenápadně zbarvení motýli (šedé, hnědé nebo černé barvy) a jmenují se podle pohybu jejich housenek. Ty jsou malé, štíhlé a na rozdíl od jiných housenek jim chybí na středních článcích těla několik párů panožek. Při každém kroku proto k předním panožkám přisunují zadní a střed těla vyhrbí. Postupují tedy po malých úsecích, po pídích a odtud tedy píďalka. Podívejte se na video.

 

(I když stará česká míra – píď – je odvozená od vzdálenosti palce na ruce od ukazováčku, někdy i jiného prstu, a u nás byla úředně stanovena na 19,71 cm. A po takových pídích housenka píďalky samozřejmě nepostupuje.) 

Prohlížejte, lajkujte a nahrávejte fotky zahrad do ZahrAppky

Píďalky s křídly i bez nich 

Motýli píďalek mají široká přední i zadní křídla. V případě, že motýl sedí např. na kůře stromu, má k ní přitisknuté oba páry křídel, a je tudíž vidět i část zadních. Tím se také liší od můr, které zadní křídla ukládají pod přední. 

Samice některých druhů píďalek (těch, jejichž dospělci se vyskytují v chladné části roku), mají místo křídel ale spíš pahýly. Jsou nelétavé a do korun stromů, kde kladou vajíčka, vylézají po kmenech. Samci sedí během dne na kmenech dřevin, kde nejsou díky svému zbarvení vidět, a po setmění létají v korunách a vyhledávají samice pomocí feromonu. Jedna samice může naklást až 300 vajíček. 

Proč a jak přilákat do zahrady pestřenky

Motýl píďalky podzimní
Info ikona

Motýli píďalek jsou poměrně jemní a lehcí, mohou být proto snadno unášeni větrem.

Foto: Shutterstock

Píďalky na ovocných stromech 

Na zahradě a v sadu škodí žírem například housenky píďalky třešňové nebo jabloňové, největší škody ale způsobuje píďalka podzimní (Operophtera brumata). Ta je u nás na podzim a začátkem zimy nejpočetnější píďalkou a při přemnožení mohou její housenky na jaře způsobit i holožíry. 

Píďalka podzimní přezimuje ve stadiu vajíček. Na jaře (v dubnu až květnu, v době rašení) se z nich líhnou housenky, které vnikají do listových a květních pupenů. Později se živí i listy, květy a mladými plody ovocných stromů, škodí ale i na listech okrasných dřevin. Listy také spřádají do smotků, v nichž se zdržují. Během června se po spouštějí na zem, kde se asi 10 cm pod povrchem půdy kuklí. Motýli se líhnou v pozdním podzimu – čím teplejší počasí, tím později se líhnou. Aktivní jsou i po prvních mrazech, kdy už jsou stěhovaví hmyzožraví ptáci v teplých krajích.

Chraňte buxus před housenkami zavíječe

Housenka píďalky podzimní
Info ikona

Housenky píďalky podzimní škodí i na okrasných dřevinách.

Foto: Shutterstock

Doporučená ochrana před píďalkami

Od konce září se proto kolem kmenů ovocných rostlin omotávají lepové pásy, které musejí k podkladu těsně přiléhat, aby je píďalky nepodlezly. Na 15cm pruh impregnovaného papíru stačí nanést vrstvu lepu v šířce 10 cm a pás upevnit na kmen v metrové výšce od země. 

Důležitou prevencí jsou ptačí budky pro sýkory a rehky. Použít je možné i postřik proti přezimujícím škůdcům.

Ptačí krmítko: správný výběr, umístění a péče

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada