Zimní řez okrasných keřů

Rozsah řezu závisí u kvetoucích keřů na tom, kde a v jakém ročním období vytvářejí květy: dřeviny, které kvetou v létě na nových letorostech (např. komule Davidova, ořechokřídlec klandonský, tavolník japonský, tavolník nízký, ibišek syrský), se prořezávají koncem zimy, kdy už nehrozí silné mrazy. Nejjednodušší je seříznout všechny loňské výhony na dva pupeny nad zemí. Tímto způsobem se rostlina podnítí k tvorbě co největšího počtu nových výhonů.

Jaký typ řezu zvolit při prořezávce keřů

Komule Davidova (Buddleia davidii)
Info ikona

Komule Davidova (Buddleia davidii) kvete na nových letorostech, a proto se řeže na konci zimy, kdy jí už nehrozí poškození mrazem.

Foto: Shutterstock

Řez hortenzií závisí na místě květu

Trochu složitější je to u hortenzií, které se z hlediska řezu dělí do dvou skupin. Hortenzie velkolistá, hortenzie Sargentova a hortenzie drsná kvetou na loňském dřevě. U nich tedy odstraňte pouze stará květenství těsně nad nejbližším párem pupenů a těsně u země odřízněte přestárlé výhony. Výjimkou jsou odrůdy ze skupiny Endless Summer: kvetou na jednoletém i dvouletém dřevě a snesou i zpětný řez. Hortenzie stromkovitá a hortenzie latnatá naproti tomu kvetou na letorostech, proto jejich loňské výhony výrazně seřízněte.

Keře kvetoucí zjara seřízněte po odkvětu

Na jaře kvetoucí keře, které vytvářejí květy na loňských výhonech (např. zlatice, trojpuk, tavolník význačný), seřízněte až po odkvětu. Zimním řezem byste se připravili o značnou část květů.

Zpětný řez však není vždy motivován bohatostí kvetení. Například u dřevin s barevnou kůrou, jako je svída bílá nebo svída výběžkatá, podporuje řez tvorbu mladých výhonů s intenzivním vybarvením. Prosvětlete je krátce před rašením a odstraňte přitom výhony starší než tři roky.

Kdy stříhat živé ploty a jak při řezu postupovat

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada