Atraktivní inkarnát pomůže včelám i půdě

Jetel nachový (Trifolium inkarnatum) je jednoletá, někdy i dvouletá rostlina, která může druhotně zplaňovat. Patří do čeledi bobovitých. Na rozdíl od ostatních jetelů není ale inkarnát vytrvalý a jako píce zhruba poloviční výnosy. Na druhou stranu má mnohem výraznější květy, pro které se často i pěstuje. Je také výbornou medonosnou rostlinou a je-li v jeho blízkosti umístěno včelstvo – výnos roste.

Prohlížejte a nahrávejte fotky zahrad do ZahrAppky

Proč a jak pěstovat jetel inkarnát

Ale hlavně je možné inkarnát pěstovat i tam, kde se běžnému jeteli lučnímu nedaří, tzn. na sušších a chudších půdách. Navíc zvyšuje jejichúrodnost, zanechává v nich dostatek dusíku, a půdu vyčerpanou od předešlé plodiny obohatí o potřebné živiny. Kromě toho je jetel růžák ranou jetelovinou, která lépe využívá zimní vláhu a při nižších teplotách lépe obrůstá. Zajímavostí také je, že tato rostlina odpuzuje běláska zelného. 

Vysévá se brzy zjara, a to do hloubky 2 až 3 cm. Při osévání větší plochy se doporučuje 2,5 g osiva inkarnátu na m2. Rostlina kvete už od poloviny května až do srpna. Pěstuje se buď v čisté kultuře, nebo jako součást ozimých směsek (výsev do 20. srpna).

Vyzkoušejte bylinné jíchy a výluhy

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada