Padlí na okurkách: rozpoznejte jeho příznaky včas, ochranu potřebují hlavně rostliny ve skleníku

Padlí je choroba houbového původu, která kromě okurek napadá i melouny, cukety a další tykvovité rostliny (citlivost jednotlivých druhů vůči padlí je však rozdílná). Výskyt onemocnění podporuje zejména delší suché a teplé počasí a střídavě vysoká a nízká vlhkost vzduchu (noční rosy). Zdrojem nákazy mohou být napadené zbytky rostlin, některé plevele i výtrusy hub přežívající v konstrukcích skleníků. Během vegetace se padlí šíří hlavně větrem. 

Listy napadené padlím nerostou a zasychají

První příznaky padlí se objevují na horní straně listů jako bílé tečkovité kupky podhoubí. Vznikající moučnaté skvrny (někdy se padlí říká moučnatka) se rychle rozrůstají a spojují (později jsou patrné i na sporní straně listů) až nakonec bělavý nebo našedlý povlak pokrývá celé listy. 

Napadené listy zaostávají v růstu, zasychají a odumírají. Padlí může přecházet i na stonky rostlin. Včasným rozpoznáním příznaků a aplikací vhodného fungicidu můžete však prodloužit sklizeň okurek až o měsíc. 

Ochranu potřebují hlavně skleníkové okurky

Prevencí proti výskytu padlí jsou rezistentní odrůdy okurek, nepřehnojování dusíkem a ve skleníku i zajištění stejnoměrné relativní vlhkosti vzduchu. Chemické ošetření fungicidními přípravky je nezbytné především ve skleníku nebo fóliovníku, a to i preventivní (použít můžete přípravek Ortiva). Po prvních příznacích je nutné chemickou ochranu proti padlí často několikrát opakovat (časový interval závisí na konkrétním přípravku). 

Pozornost je potřeba věnovat také ochranné lhůtě (OL), tj. době, která musí uplynout od poslední aplikace do sklizně (je uvedena u každého přípravku a může být různě dlouhá). Během této lhůty se okurky z ošetřených rostlin nesmí sklízet a jíst. Při dlouhé ochranné lhůtě je proto dobré před fungicidním postřikem rostlin provést sklizeň trochu dopředu, abyste nepřišli o plody, které by během OL přezrály.

Na padlí okurek použijte fungicid s co nejkratší OL

Kromě zmíněné Ortivy s ochrannou lhůtou 14 dnů, lze použít i přípravek Dagonis s OL 3 dny, Kumulus WG s OL 3 dny, Sulfurus s OL 3 dny nebo Topas 100 EC s OL 3 dny. 

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete chemii na porost okurek nepoužít, otrhejte z rostlin alespoň nejvíce napadené listy. Nesmíte to ale přehnat, protože kde nejsou listy, nejsou ani okurky. U plodů je proto ponechte. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada