Zahrada u řadového domu, i přes svou malou rozlohu, získala stříbrnou medaili: Vznikl ráj pro děti, posezení s ohništěm i bylinkové záhony

Občas projede vlak nebo podél plotu projde soused se psem

Autor projektu Vít Dvořák využil k rozčlenění plochy a optického rozšíření dlouhého úzkého pozemku organických nepravidelných linií, pomocí nichž vytvořil intimní zákoutí a skrytá místa, která při pohledu z terasy nevidíte. Dalším zásadním aspektem byla svažitost pozemku směrem od domu, ze které dokázal projektant udělat přednost. Pomocí terénních modelací tak vznikly v zahradě tři terasy, každá s rozdílnou náplní. Od domu tak vidíte houpačku pro děti a husté skupiny trvalek a vysokých travin, nic víc. Když ale vstoupíte po schodech dolů na trávník, objeví se vstup do prostorného sklepa pod terasou. Popojdete kousek dál a narazíte na místo pro grilování a přes trávník na druhé straně na skluzavku s pískovištěm. Pak teprve dojdete k houpačce, ale to ještě není konec zahrady. Ještě se sem vešlo odpočinkové místo s lavičkou, na kterou když si sednete, tak o zahradě a namačkané řadě domů nemáte ani potuchy. Sedíte s výhledem do „přírody“, na divoký remíz podél železniční trati.

Autor projektu: Ing. Vít Dvořák

Zhotovitel: Jaromír Nigrin

Další zhotovitelé: Ing. Pavel Kadlas (realizace kamenných zídek), Filip Turek (pítko pro ptáky, Miloš Müller (realizace dřevěných dětských prvků)

Termín realizace: 2019

 

Zahrada je rájem pro děti

Zahrada je na východní a západní straně ohraničena nehezkými betonovými zdmi s různými terénními úskoky, ale spodní zeď lemující východní stranu zahrady byla díky terénním modelacím zakryta. Ohromným kladem je orientace pozemku na jih. Zahrada má sloužit k relaxaci, pohodě a uvolnění. Majitelé si sem mohou v klidu přijít sednout třeba na lavičku v bylinném záhonu, či dojít na konec zahrady a skrýt se ve stínu větších stromů nebo si opéct špekáček u ohniště. Děti zde mají také svůj pomyslný ráj. Když seběhnou schody na první terasu, proběhnou trvalkovým záhonem, sjedou skluzavkou svah do pískoviště a ocitají se v druhém patře zahrady, kde se mohou zhoupnout na houpačce nebo využít prolézací síť.

Posezení s ohništěm, bylinkové záhony, herní prvky pro děti. To vše se vejde na 200 m2

Když člověk sejde z terasy, ocitne se naproti prvnímu většímu záhonu tvořenému převážně trvalkovou a keřovou výsadbou. Pod terasou je bylinkový záhon s vykovaným pítkem pro ptáky. V záhonu se nachází lavička a za ní dřevěná treláž popnutá révou vinnou zakrývající nevzhlednou zeď terasy u domu. Bylinkový záhon je ukončen vstupem do sklepa, na nějž navazuje trvalkový záhon. Na konci terasy je vysazená jabloň a pod ní šlapáková cestička vedoucí k dětské skluzavce.

Po mírném svahu lze sejít do druhé části zahrady s ohništěm, která je těsně pod svahem ohraničena kamennou zídkou. Na ní navazuje trvalkový záhon a menší záhon pro pěstování zeleniny. Prolézačka a houpačka z masivního dřeva jsou osazeny v trávníku. Nevzhledné zdi a plot budou postupem času skryty za popínavými rostlinami.

Na třetí, nejnižší části zahrady je poslední lavička, která bude časem v odcloněné a stinné části zahrady. Stín zajistí dva vzrostlejší stromy a od okolí lavičku oddělí hradba z keřů a trvalek.  Cestičku záhonem vede k vrátkům, za nimiž je stará rokle, která dala zahradě jméno.

Text: Redakce časopisu Inspirace s přispěním Víta Dvořáka

Foto: archiv majitelů zahrady a Vít Dvořák

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada