Otevřená a skrytá zahradní zákoutí

Pravidelnost a souměrné tvary na zahradě

Zřetelné tvary a zrcadlové řešení zahrady jsou příznačné pro ukázněný styl s jasně danými pravidly. Hloubku místa vždy zvýrazňuje přímé vedení pěšiny, které vede zrak pozorovatele na samý konec. 

Způsob, jak docílit prostorové hloubky na běžné zahradě, je jednoduchý. Nechte po celé její délce zasahovat do přímého průhledu živé ploty a keře, a to z obou stran, a jejich vzájemnou vzdálenost s rostoucí hloubkou pozemku postupně zmenšujte. Mezi nepřehlédnutelnými dřevinami tak vzniknou nevelká a vzájemně oddělení zákoutí. 

Nespoutanost a přirozeně zvlněné linie

Volně vysazené keře a stromy, které zasahují do vnitřního prostoru, přidají zahradě třetí rozměr. Pozemek díky nim nelze přehlédnout z jednoho místa. Přirozeného vzezření, které do zahrady vnesou měkce zvlněné linie, docílíte výsadbou druhů s „nadýchanějším“ vzhledem. 

Abyste dosáhli lehkého napětí a živého dojmu, sázejte stromy a keře v menších skupinách. Nevznikne tak jasně členěný prostor zahrady, ale několik menších zákoutí nenásilně oddělených plynulými přechody uvnitř zeleně. Nové perspektivy a přitažlivé detaily tak budete objevovat postupně, vždy až po několika krocích. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada