Nádherná zahrada získala rozsáhlou rekonstrukcí zcela nový náboj: Podívejte se na bronzového vítěze Zahrady roku 2022

Rekonstrukce zahrady vynesla ateliéru Fléra třetí místo v soutěži Zahrada roku 2022

Zahrada u moderní jednoduché dřevostavby byla původně ryze okrasná a připomínala spíše japanizující arboretum. Přestože dům bezprostředně sousedí s okolní krajinou, použitý sortiment tvarovaných jehličnanů i kvetoucích listnáčů nijak nenavazoval na remízky a pole za plotem. Majitelé postupem času dospěli k závěru, že původní řešení, které ani nenabízí dostatek soukromí ani nenavazuje na krajinu jim nevyhovuje a rozhodli se k radikální změně. Jejich požadavkem bylo vytvořit zahradu přírodnějšího charakteru, zakomponovat do ní přírodní bazén i herní prvky pro děti, vytvořit místo pro ohniště a pěstování zeleniny.

Aby bylo možné naplnit přání majitelů a zahradu propojit s okolní krajinou, bylo potřeba odstranit většinu původně vysázených okrasných dřevin. Dřeviny, které se do konceptu nehodily, byly rozdány sousedům, přátelům, známým, či širší rodině.

 

Místo: Stará Lípa

Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o.

Autor projektu: Ing. Markéta Mlejnková, Ing. Ferdinand Leffler (Atelier Flera s.r.o.)

Termín realizace: 2018

Rozsah díla: 1 100 m2

Zjednodušit a zintimnit, to byl hlavní cíl

Cílem nového projektu bylo zjednodušit tvary záhonů, v prostoru zahrady vytvořit pomocí zelených ostrovů různá zákoutí, vysadit působivé trvalkové patro. Na dům se z jedné strany připojuje technický vstup pro auto a v prodloužení užitková zahrada. Z druhé strany jednoduchá kompozice ve volných křivkách (zelené ostrovy v trávníkovém moři), kam jsou umístěny jednotlivé funkce – herní prvky pro děti, zelenina a ovoce, posezení s ohništěm a okrasné výsadby doprovázené solitérními kameny.

Biobazén srdcem zahrady

Pohodlný každodenní pohyb zajistily mlatové povrchy a dřevěné terasy u domu, na které přirozeně navázala vodní plocha obalená trvalkami. Biobazén je tvarově velmi jednoduchý, umístěný mírně nad terén, ale to se dobře ztrácí v okolních výsadbách. Ty současně převádí tvrdost pravoúhlých forem do měkkosti zahradní kompozice.  Vše je jednoduché a elegantní. Skrze výsadby je několik propojovacích šlapákových chodníků, které vtipně i prakticky zkracují trasy mezi jednotlivými aktivitami.

Květiny, keře a stromy zahradu tak postupně vtáhne zpět do krajiny. Místo jehličin a sakur budou zahradě vévodit jeřáby, muchovníky, ovocné stromy a keře.

Místo pro ohniště a pro pěstování zeleniny se spojilo do jednoho prostoru. Herní prvky se zapojily do zahrady pomocí výsadeb a budou sloužit, dokud děti nevyrostou. Proto jsou začleněny do organismu zahrady tak, že umožňují rodičům dohled, zároveň neruší kompozici a až nebudou třeba, jednoduše zmizí a zahrada bude žít dál.

Text: Redakce časopisu Inspirace

Foto: Archiv Atelier Flera s.r.o.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada