Nenechte si ujít nejstarší anglický park u nás: Krásný Dvůr vznikl před více než dvěma sty lety a k návštěvě láká romantickými stavbami i prastarými stromy

Park založil Jan Rudolf Černín mezi lety 1783 a 1793 na základě své záliby v botanice, a hlavně poté, co roku 1779 uskutečnil cestu po západní Evropě. Odsud se totiž v té době začal z Anglie šířit nový sadovnický styl, podle kterého měla být přirozená krajina dovedena co nejblíže k zastavěnému území. 

Romantické stavby doplňují prastaré stromy

Na volných travnatých plochách o rozloze téměř sto hektarů tu byla podle tehdejší módy vybudována řada romantických staveb, okolo kterých rostou prastaré buky, duby, jírovce, platany, olše a dalších zhruba sto druhů domácích či zdomácnělých dřevin. 

Za zmínku stojí torzo jednoho z nejstarších a prý i nejmohutnějších stromů v republice, tzv. Goethova dubu, který na území parku rostl přes tisíc let a pod kterým slavný básník údajně často sedával. 

U východní strany zámku pak můžete navštívit francouzskou zahradu, jejíž parter tvoří vodní nádrž a travnaté plochy, kde rostou solitérní tisy a zimostrázy

V parku najdete mnoho pamětihodností

Nejstarší romantickou stavbou parku je Panův templ, vybudovaný ve stylu menšího antického chrámu s průčelím, které je tvořeno čtveřicí ionských sloupů. 

Nejvyšší místo parku (368 m n. m.) zdobí šestistěnný Gotický templ se sochou úspěšného vojevůdce Karla Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem u Lipska. Z jeho ochozu je krásný výhled do okolí.  

Parkem vede 1,1 km dlouhá alejí lemovaná cesta zvaná Mílovka, na jejímž konci se tyčí čtyřboký 26 metrů vysoký pískovcový jehlan, replika římského obelisku stojícího na Piazza del Popolo. 

Drobných pamětihodností je však v parku ještě mnoho, od čínského pavilonu přes gloriet, zříceninu poustevny či zdobnou osmistěnnou ptačí voliéru s andulkami až po uměle vytvořené kaskády, které však v současnosti čekají na rekonstrukci. 

V parku se daří vzácným druhům hmyzu

Za navštívení stojí i samotný barokní zámek, v jehož interiérech si můžete prohlédnout dobové zařízení, cenná malířská díla českých a evropských autorů a sbírky porcelánu, kameniny a hodin. Z důvodu ochrany vzácných druhů hmyzu je na území parku od roku 2012 vyhlášena přírodní památka Krásný Dvůr. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada