Zrelaxujte v japonském stylu: pomalé aranžování Ikebany pohladí vaši duši v pochmurném počasí

Ikebana je tradiční způsob aranžování rostlin v Japonsku, sloužící nejenom k oslavám, ale také k dekorování chrámů, domů a zahrad. Ikebana není jen o aranžování květin, ale také o vytváření harmonického prostoru, kde je příroda integrována do lidského života. V Japonsku je Ikebana vnímána jako umělecký styl, který může vyjádřit a zdůraznit charakter a osobnost jednotlivce.  V Ikebaně se zdůrazňuje důležitost přírody a jejího vlivu na člověka. Tento styl se snaží vyjádřit rovnováhu mezi člověkem a přírodou, aby se člověk mohl cítit v souladu s okolním prostředím.

Ikebana ocení krásu jarních květů běžných dřevin

Ikebana odráží japonskou kulturu a filosofii, které se zaměřují na minimalismus, jednoduchost a rovnováhu.

Jedním z nejvýznamnějších prvků Ikebany je výběr rostlinného materiálu. Květiny, které se používají v Ikebaně, jsou často jiné než květiny, které jsou běžně k dostání v květinářství. Z respektu k přírodním cyklům se většinou používají květiny sezónní a často i větve a listy stromů. Květiny jsou vybírány nejen na základě jejich krásy a sezónnosti, ale také na základě jejich symboliky a významu.

Pro jarní ikebanu jsou typickými prvky nakvetlé větvičky ovocných stromů a květy jarních cibulovin (tulipány, narcisy, modřence apod.). Často jsou používány větve jehličnanů, třešní, javorů, zlatice apod..

Tři elementy vás dovedou k dokonalému aranžmá

Velký důraz je u Ikebany kladen na tvar a uspořádání. Ačkoliv se v Ikebaně používají různé techniky a postupy, aby bylo každé aranžmá jedinečné, my Vám představíme základní způsob uspořádání prvků podle třech principů, jež zpravidla symbolizují nebe, lidstvo a zemi. Tyto tři prvky představují tři rostliny, větvičky nebo květiny, jež jsou do vázy umístěny dle určitých pravidel. První stonek – Shin (nebe), by měl svou délkou odpovídat minimálně délce nádoby. Důležité je jej situovat do vázy ve sklonu 15° od hlavní osy. Co se týká druhého stonku, Soe (lidstva), tak ten by měl být od zmíněné ústřední osy odkloněn 45 °. A třetí stonek – Hikae (země), je potřeba situovat opačným směrem než předchozí stonek, a odklonit ho o 75°.

Ikebana má svá pravidla, která není radno porušovat

Všechny větve nebo stonky jsou holé nejméně deset centimetrů nad hladinou vody. To je velmi důležitá zásada! Větve, které vyrůstají příliš nízko, jsou považovány za vadu. Jednotlivé rostliny by se v kompozici neměly nikdy navzájem křížit. Nikdy také nemají být používána sudá čísla větví nebo květin, vždy lichá.

Výběr nádoby je pro japonské aranžmá zásadní

V Ikebaně jsou důležité nejen květiny, ale také nádoby, které se používají k aranžování květin. Nádoby jsou vybírány na základě velikosti a tvaru květin, ale také na základě symboliky a významu, který nádoby přinášejí. Podle velikosti a tvaru nádoby se řídí délka jednotlivých rostlinných prvků (principů).

Ikebana nádoby
Info ikona

Ikebana je považována za způsob meditace, která pomáhá člověku relaxovat a soustředit se na okamžik. Tento styl vyžaduje velkou trpělivost a koncentraci, aby bylo možné vytvořit harmonické aranžmá, které odráží přirozenost a krásu.

V současné době existuje mnoho škol a stylů Ikebany, které se liší v použitých technikách a postupech. Nicméně všechny tyto školy a styly mají společný cíl - vytvořit harmonické aranžmá, které by vyjadřovalo krásu a přirozenost přírody. Vyzkoušíte to také?

 

Zdroj: wikipedie.cz, homeincube.cz

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada