Proč byste nikdy neměli přikrmovat nutrie a mývaly: čím jsou tyto invazivní druhy zvířat nebezpečné

Na územní České republiky se vyskytuje 595 nepůvodních živočišných druhů, z nich za přímo invazivní je považováno 113 druhů. Jsou mezi nimi i zvířátka, která na první pohled připomínají roztomilé plyšáky, ale v naší přírodě vítaná nejsou. Poměrně rychle se rozmnožují, nemají u nás většinou přirozené nepřátele a ohrožují tak naše původní domácí druhy. Jsou velkými potravními konkurenty našich drobných šelem a mohou být i přenašeči různých nemocí a parazitů.

Mýval severní (Procyon lotor)

Domovem mývala severního je Severní až Střední Amerika, od Kanady až po Panamu. V roce 1934 byl vypuštěn v Německu a dnes ho můžete potkat nejen tam, ale i ve státech Beneluxu, ve Švýcarsku, Rakousku i ve Francii, ale také v Bělorusku a v oblasti Pobaltí. Vzhledem k tomu, že na tomto území nemá téměř žádné přirozené nepřátele (vlk, rys), daří se mu velmi dobře a rychle se množí. Na naše území proniká z Rakouska, bývá pozorován na jižní a střední Moravě, kde konkuruje domácím druhům, jezevci lesnímu a kočce divoké a ohrožuje původní populace ptáků, protože si hledá úkryty na stromech a vybírá z hnízd ptačí vajíčka.

Nutrie říční (Myocastor coypus)

Pochází z Jižní Ameriky a do Čech byla dovezena záměrně, zakládaly se u nás farmy, které chovaly nutrie na maso. Z farem pak několik jedinců uniklo do volné přírody a usadili se kolem vodních toků, kde se jim velmi daří. Nutrie říční konzumuje vegetaci kolem řek a přispívá tak k erozi břehů. Zničená vegetace také negativně ovlivňuje hnízdění ptáků a v zimě, pokud mají nedostatek potravy, dokonce nutrie ohryzávají stromy, které tak ničí. Nutrie se výborně přizpůsobily i životu ve městech, kde je lidé často přikrmují. Nutrie však dokážou být i agresivní a napadnout malé děti nebo psy.

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Pochází ze Severní Ameriky a obývá území od Aljašky až po Mexický záliv. V současné době žije téměř na celém území kontinentální Evropy, kam se rozšířila po umělém vysazení v Čechách. V letech 1905 až 1906 bylo vypuštěno do volné přírody několik párů ondatry, u Dobříše, u Staré huti. Už za pouhých 10 let byla ondatra pozorována po celém území Čech. Ani přes velký počet ondater, které v naší přírodě žijí, nejsou hlášeny žádné významné škody, proto je sice jejich stav regulován odstřelem, ale jedná se o snahu pouze zachovat stávající počty ondater v přírodě.

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

Psík mývalovitý pochází z jihovýchodní Asie, později byl jako lovný druh uměle vysazen v evropské části Ruska a odtud se samovolně rozšířil dále do Evropy, běžně se nyní vyskytuje ve Finsku, Německu i ve Francii a v Bulharsku. Na našem území se objevuje na severu Moravy a v severovýchodních Čechách. V posledních letech se počty psíků mývalovitých u nás dramaticky zvyšují. Jedná se o přenašeče vztekliny a některých parazitárních nákaz.

Zdroj: portal.nature.cz; https://www.top.cz/invazivni-druhy-zvirat-v-cr-jaky-dopad-maji-na-nasi-prirodu

 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada