Padání klíčních rostlin: co to je a jak mu předejít

Tomuto “onemocnění” se říká padání klíčních rostlin a je způsobeno komplexem půdních patogenů, zejména několika druhy parazitických nebo poloparazitických hub (Pythium, Phytophthora, Thanatephorus, Botryotinia, Fusarium, Aphanomyces, případně dalšími), které se mohou vyskytovat současně, ale i samostatně. 

Kdy a jak vysít, předpěstovat a vysazovat zeleninu

Polehlé klíční rostliny
Info ikona

Kromě patogenních hub se mohou na padání klíčních rostlin podílet i nevhodné podmínky pěstování, například nadměrná zálivka. 

Foto: Shutterstock

Příznaky padání klíčních rostlin 

K příznakům onemocnění patří tmavnutí a zužování kořenového krčku. V místě zaškrcení rostlina ztrácí pevnost, postupně se ohýbá, naklání až padá. Kořenový krček dále nekrotizuje a rostlina odumírá. Nejčastěji bývají postiženy klíční rostliny v době od vzejití až do fáze dvou až čtyř pravých listů. V porostu vznikají postupně ohniska onemocnění, která se dál rychle šíří. 

Co přispívá k padání klíčních rostlin 

Původci padání – uvedené houby – přetrvávají obvykle trvale v půdě, v níž se podílejí na rozkladu rostlinných zbytků. Za vhodných podmínek ale parazitují i na klíčních rostlinách. Zdrojem infekce je tedy půda. K napadení přispívá také zvýšená vlhkost z nadměrné zálivky, vyšší teplota vzduchu a půdy, utužený substrát, nevětraný prostor, nedostatek světla nebo velká hustota výsevu. Při příliš hlubokém výsevu mohou být rostliny, resp. jejich semena, napadeny dokonce ještě před vzejitím.

Jak založit konvexní nebo konkávní záhon

Prevence padání klíčních rostlin 

K přímé ochraně patří kvalitní namořené osivo a tepelná nebo chemická dezinfekce substrátu či půdy. Při tepelné dezinfekci je třeba propařit zeminu horkou párou (90–100 °C) po dobu min. 30 minut. Tento postup je účinný i proti škůdcům a plevelům. (Neinfekční musejí být rovněž doby určené k předpěstování a používané nářadí.) Další možností ochrany je ošetření výsevů vhodným fungicidním přípravkem (zálivka před a po výsevu – Previcur 607 SL, Proplant) nebo použití tzv. supresivního výsevního substrátu s užitečnými parazitickými houbami, které potlačí výskyt nežádoucích patogenů. 

K nepřímé prevenci patří dostatek světla, nepříliš hluboký a nepříliš hustý výsev semen, nepřehnojování dusíkem a přiměřená teplota a zálivka. Po vyklíčení rostlin (u běžných druhů to bývá do deseti dnů) je dobré trochu snížit teplotu a větrat. 

VIDEO: předpěstování letniček a zeleniny

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada