Nejkrásnější přírodní bazény roku 2022: Vítězný bazén je ukryt v menší zahradě, působí klidnou atmosférou a pozitivní energií

Rozdělení na koupací jezírka a biobazény vyplývá z rozdílného principu čištění vody. Zatímco koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli. Proto je také soutěž Koupací jezírko roku vyhlášena v několika kategoriích. Soutěž je určena pro koupací jezírka a biobazény v zahradách u rodinných domů a u hotelů, případně wellness center či podobných zařízení. Do letošního ročníku bylo přihlášeno deset děl, které členové odborné poroty navštívili koncem května.

V minulém článku jsme vám představili vítěze v kategorii Koupací jezírka a dnes vás budeme inspirovat nejlepšími biobazény v České republice roku 2022.

Kategorie Biobazén – přírodní bazén

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován.

 

1. místo - biobazén v Českých Budějovicích

Vítězné dílo v Českých Budějovicích je mimořádné, protože koupací část byla vytvořena technologií navazující na historii rybníkářství v jižních Čechách. Dřevěné prvky pod hladinou vody tehdy totiž přežily staletí. Proto autoři z Ateliéru A57 použili k vytvoření koupací vany jedlové dřevo, které znají od nakácené kulatiny až po finální podobu. A další dřevěné prvky se prolínají celou zahradou, jejíž dominantou jsou tři vzrostlé muchovníky, které v létě přirozeně klimatizují, zrcadlí se ve vodní hladině a zároveň vizuálně oddělují vytvořená zákoutí. Přírodní bazén se saunou je ukryt v zadní části menší zahrady, která je však velká svým obsahem. Návštěvníka udiví, zaujme, a hlavně na něj zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou a kouzelnou směsí pozitivních energií.

Biobazén 1.místo
Info ikona

Autoři bazénu z Ateliéru A57 použili k vytvoření koupací vany jedlové dřevo, které znají od nakácené kulatiny až po finální podobu.

2. místo - biobazén Všenory

Druhé místo si odnáší přírodní bazén, který dokazuje, že i k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku se dá vkusně přidružit místo pro koupání i k saunování a otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu. Objekt sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Podél terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně oddělen černou linií fólie. Přírodní bazén pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin má celkovou plochu 48 m2 a postavili jej odborníci z firmy Gabriel. Součástí je skimmerové jezírko s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení, venkovní sprcha a dřevěná paluba.

Biobazén 2. místo
Info ikona

Přírodní bazén pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin má celkovou plochu 48 m2 a postavili jej odborníci z firmy Gabriel.

3. místo - biobazén u Písku

Třetí místo získala firma Green Engineering za přírodní bazén u Písku. Je vzdálený od obytného domu, proto k němu byl umístěn drobný objekt. Tvar bazénu je u objektu pravoúhlý, na druhé straně zakončený do sebe se prolínajícími geometrickými oblouky křivek. Stavba biobazénu je členěna na vstup (schody s protiskluzovou PVC izolací), koupací zónu s hloubkou 1,5 m, leknínovou zónu hloubky 0,9 m a skimmerové jezírko s technologií rychlého biofilmového filtru systému Hydrobalance. Vodní dílo je lemováno dřevem (termoborovicí) a lemy přecházejí v terasu, která navazuje na letní pavilonek se zelenou střechou. Skelet biobazénu tvoří betonová základová deska, stěny jsou vystavěny z polystyrenových zdících tvárnic s armaturou. Biologická filtrace je kombinována s mechanickou pískovou filtrací, a to zejména z důvodu velkého spadu z okolního porostu. Pískový filtr je uložen v přístřešku.

Biobazén 3.místo
Info ikona

Třetí místo získala firma Green Engineering za přírodní bazén u Písku. Je vzdálený od obytného domu, proto k němu byl umístěn drobný objekt.

Kategorie Ostatní

Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko v Hostěnicích, které do soutěže přihlásila firma Volet. Jezírko u jednoduchého moderního domu začíná jasnými přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje křivkou, obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených větších i menších kamenů. Na pravé straně je paluba ukrývající technologickou část. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Filtrace je tvořena UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry. Technologie filtrace umožnuje celoroční oběh vody v jezírku, plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.

Biobazén Kategorie ostatní
Info ikona

Vítězství v kategorii Ostatní si odneslo koupací jezírko v Hostěnicích, které do soutěže přihlásila firma Volet.

Cena generálního partnera Oase

Cena generální partnera Oase s Oase technologií putuje do firmy Small Lake Praha za jezírko v Jirnech, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu. Na okraji je vyzvednutá dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup do vody, ale po stranách jsou zakomponována také dvě kamenná schodiště. Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace. Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale mechanicky vyčistí. V samotné biofiltraci voda prochází přes filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie, které odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečně živiny a udržují v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací již vyčištěná voda.

Biobazén kategorie Oase
Info ikona

Cena generální partnera Oase putuje do firmy Small Lake Praha za jezírko v Jirnech, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada