Inspirujte se vítězi soutěže Koupací jezírko 2022 a připravte svou zahradu na tropické dny. Koupací jezírka jsou vhodná i pro seniory

Pokud se majitelé zahrad rozhodnou pro koupací jezírko či přírodní bazén, získají vodní prvek sloužící nejenom ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody, která nezatěžuje kůži dezinfekcí. Voda zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a neekonomické. Koupací jezírka a biobazény jsou v neposlední řadě také prvkem zahradní a krajinářské architektury, takže plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Rozdělení na koupací jezírka a biobazény vyplývá z rozdílného principu čištění vody. Zatímco koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli. Proto je také soutěž Koupací jezírko roku vyhlášena v několika kategoriích. Soutěž je určena pro koupací jezírka a biobazény v zahradách u rodinných domů a u hotelů, případně wellness center či podobných zařízení. Do letošního ročníku bylo přihlášeno deset děl, které členové odborné poroty navštívili koncem května.

Kategorie Koupací jezírko

První místo v kategorii Koupací jezírko putuje do Českého ráje, kde se v zahradě Panorama nachází největší a nejstarší dílo letošního ročníku, které je dílem Petra Halamy a Diké zahrady. Koupací jezírko o ploše 500 m2 bylo postaveno v roce 2014 a navazuje bezprostředně na dům i na dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném schodišti nebo schůdcích. Voda se stává i součástí vnitřních prostor domu, protože její odraz vytváří uvnitř světelné efekty. Jezero má mělkou část pro děti, hlubokou na plavání, a přilehlé venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když je vody příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než polovinu plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají zóny s ponořenými rostlinami. Součástí jezírka je podvodní osvětlení a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům s hlavní terasou a přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život v břehové vegetaci, kam se běžně těžko dostane. Jezírko má bohatou obsádku zooplanktonu, patrnou zejména v noci při rozsvícených světlech, je tu spousta čolků, užovek a samozřejmě i žabek.

Koupací jezírko Štěpánovice
Info ikona

První místo v kategorii Koupací jezírko putuje do Českého ráje, kde se v zahradě Panorama nachází největší a nejstarší dílo letošního ročníku, které je dílem Petra Halamy a Diké zahrady

Druhé místo získalo koupací jezírko v Chrášťanech, přihlášené společností Garpen zahradnická. Je umístěno společně s pavilonem v rozlehlé nedávno osázené zahradě. Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry. Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních vodních živočichů, především žáby. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu je důležitá rovnováha všech organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu, což je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku.

Koupací jezírko Chřásťany
Info ikona

Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle.

Třetí místo v této kategorii je názorným příkladem, že koupací jezírko může být i na malé zahradě, do které se dá vložit i dodatečně. Dílo firmy Gabriel je vsunuto do stávající, jednoduše komponované zahrady. Vodní hladinu vymezuje úzké valounové pole tvořící výraznou linii oddělující trávník. Koupací část ohraničuje dřevěný lem, vstup do vody je po dřevěných schodech přes malé nástupní molo. Koupací část má hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o hloubce 0,2 m má plochu 19 m2. Majitelé si koupací jezírko užívají, a zároveň s nově vybudovanou terasou u domu objevují další rozměr příjemného pobývání v zahradě.

Koupací jezírko Gabriel
Info ikona

Koupací část jezírka má hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o hloubce 0,2 m má plochu 19 m2.

Terapeutické jezírko v domově pro seniory

Zvláštní cena za pozitivní příklad pro domy s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí s využitím vody a tradičních léčebných metod putuje opět do realizační firmy Green Engineering. Zejména si ji však zaslouží osvícené vedení domova pro seniory v Rožmitálu pod Třemšínem. Park obepínající objekt totiž obsahuje jednu velmi příjemnou zvláštnost, biobazén s hydroterapií. Vysoce účelně a systematicky sestavená vodní cesta je navržena podle léčebné metody Sebastiana Kneippa, nabízející klientům možnost procedur zaměřených na léčení některých nemocí a zlepšování cirkulace krve. Ještě navíc se mohou klienti celí ponořit do bazénu uvnitř soustavy suchých a vodních chodníků. Bazén je srdcem nejen vodní cesty, ale také celého mladého, nedávno vysazeného parku obklopujícího hlavní budovu. Působí výrazně technickým dojmem, ale účel, ke kterému slouží, to celé opodstatňuje. Bezpečnost seniorů je tady na prvním místě. Dílo vznikalo za složitých podmínek, ale výsledek je mimořádný.

KJ Rožmitál
Info ikona

Zvláštní cena za pozitivní příklad pro domy s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí s využitím vody a tradičních léčebných metod putuje opět do realizační firmy Green Engineering.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada