Zastřihnout hlavní výhon rajčat, nebo ne? Neukončujte sezonu předčasně

Obecně platí, že se hlavní výhon tyčkových rajčat zastřihává za 6. až 8. vijanem plodů. Rajčata, která by vyrostla výše, by už v našich podmínkách totiž pravděpodobně nedozrála. Při výšce prodávaných opor to v praxi znamená, že se rostliny rajčat zastřihávají při výšce necelé dva metry.

Na zahradě se zastřižení rajčat obvykle provádí během srpna, aby plody do začátku nebo poloviny září stihly dozrát. Sezona ve skleníku je však oproti venkovnímu záhonu delší, často trvá i do října. Nenechte se proto omezit výškou skleníku a nepřipravujte se zbytečně o další chutná rajčata. Na výběr máte dvě různé možnosti.

Hlavní růstový vrchol rajčete nezastřihávejte

Odstřižením hlavního růstového vrcholu přichází rostlina o primární zdroj auxinů, tj. rostlinných hormonů odpovědných za prodlužovací růst, které se tvoří zejména ve vrcholcích rostlin. (Proto se také zastřižením hlavního vrcholu podněcují boční výhony, které se snaží roli hlavního výhonu převzít.) 

Podle některých zdrojů může však toto zastřižení vést k metlovitosti dané rostliny, nebo (pokud jste během pěstování odstraňovali rajčeti listy – což se nedoporučuje) dokonce z nedostatku listové plochy k jejímu odumření.

Proto někteří praktici hlavní výhon rajčete nechávají růst dál, a zvláště ve skleníku ho vedou např. až do vrcholové část střechy. Ne každá odrůda je ale k tomuto postupu vhodná: ideální jsou nové odrůdy max. odolné vůči plísni bramborové. Nové přirůstající listy tak mohou ve výživě plodů nahradit staré, příp. napadené.

Vrchol rajčete zastřihněte a zapěstujte nový

Pokud už se vám ale ve skleníku nedostává výšky, může zvolit druhou možnost: hlavní růstový vrchol zastřihnout a zapěstovat si nový z některého z níže položených zálistků. Je na to však potřeba myslet předem, abyste si příhodný zálistek při pravidelné péči o rajčata nevyštípli. (Podstatný je i prostor mezi jednotlivými rostlinami.) 

O nový výhon pak pečujte jako o hlavní, brzy se na něm objeví nové květy a mladé plody. Plodnost rostliny tak využijete na maximum. Existuje samozřejmě mnoho obměn, rostlinu můžete třeba už od začátku pěstovat se dvěma hlavními výhony apod.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada