Organická a minerální hnojiva pro začátečníky: která vybrat a jak je používat

Mnoha lidem se však stává, že stojí v zahradním centru u regálu s hnojivy a nevědí si rady. Přitom vyznat se v hnojivech není tak těžké. V zásadě se dají rozdělit do dvou skupin: na organická a minerální. Ta první vznikají ze zahradních nebo zemědělských odpadů, ta druhá jsou vyrobena průmyslově nebo se získávají dolováním.  

Zelené hnojení
Info ikona

Zelené hnojení je šetrný způsob zlepšení půdy. Dodává záhonům živiny, organickou hmotu a plevelům znesnadňuje klíčení. Bobovité rostliny, jako je vojtěška a jetel, mohou vázat vzdušný dusík a ukládat ho do půdy. Pokud rostliny po několika měsících zaryjete, obohatíte půdu o živiny, a navíc zvýšíte obsah humusu. Na fotce je hořčice bílá.

Foto: Shutterstock

Organická hnojiva jsou šetrná k přírodě

Organická hnojiva se vyrábějí z odpadových látek ze zemědělství, které mohou být však nejen rostlinného, ale i živočišného původu, jako je např. vlna nebo kosti, guáno (trus mořských ptáků), melasa (vedlejší produkt při výrobě cukru). Jedná se třeba o rohové odřezky, rohovinovou moučku, hnůj nebo kompost

Předností organických hnojiv je, že povzbuzují život v půdě, živiny se z nich uvolňují postupně a často jsou přípustné i v ekozemědělství. K nevýhodám patří, že jejich účinky nastupují většinou pomalu, mohou mít malý obsah dusíku a hnojiva se složkami zvířecího původu mohou být cítit

Minerální hnojiva mají okamžité výsledky

Minerální hnojiva vznikají chemickými procesy (např. Haber-Boschův proces výroby amoniaku) nebo při dolování (např. draselné soli). K jejich výhodám patří rychlý účinek dodaných živin a vysoký obsah dusíku. S tím ale souvisí i jejich nevýhody: větší nebezpečí přehnojení a vymývání nadbytečného dusíku do spodních vod. Příkladem těchto hnojiv může být třeba Cererit, draselná sůl, dusíkaté vápno, vápnitý dolomit nebo močovina

Hnojení minerálními a organickými hnojivy v praxi

Jelikož minerální hnojiva působí rychle, jsou ideální např. pro zásobení cibulovin na jaře, protože rostliny mohou živiny hned využít. Při hnojení buďte ale střídmí, co se týče množství – přehnojení může vést k poškození kořenů. 

Organická hnojiva, jako rohová drť, působí déle, potřebují ale určitý čas na „rozběh“. Živiny mají rostliny k dispozici, až když půdní mikroorganismy rohovinu rozloží. Například růže proto pohnojte už časně na jaře tak, že rohovinu povrchově zapracujete do půdy. Ještě než růže porostou, začne rozkladný proces v půdě a živiny se budou průběžně uvolňovat. Rychleji přitom působí jemná rohovinová moučka. 

Kombinovaná organominerální hnojiva nabízejí kompromis

Existují i kombinovaná hnojiva, která spojují obě složky – organickou i minerální. Výše uvedené nevýhody – tedy to, že organickým hnojivům dlouho trvá, než začnou účinkovat, a ta minerální se zase snadno vyplavují do spodních vrstev půdy – u kvalitních organominerálních hnojiv nebo přípravků s dlouhodobou účinnosti prakticky odpadají. 

Hnojte podle konkrétní půdy a pěstovaných rostlin

Potřeba hnojení přitom závisí také na typu půdyjíl, který zadržuje mnoho živin, potřebuje méně než chudý písek. Proto je dobré znát vlastnosti půdy, kterou v zahradě máte: příliš mnoho hnojiva rostlinám a životnímu prostředí škodí a stojí zbytečné peníze. Praktické je nechat si udělat rozbor půdy (a opakovat ho zhruba každých pět let) nebo obsah živin orientačně odhadnout (např. podle plevelů, které v dané půdě rostou, podle fyziologických chorob pěstovaných rostlin atd.) 

Vedle typu půdy je rozhodující potřeba konkrétních rostlin. V zásadě platí: rostliny, které mají podat velký výkon, potřebují i víc hnojit. V okrasné zahradě je to trávník, který se musí vyrovnat s pravidelným sečením. V užitkové zahradě zase musíte doplnit živiny odebrané sklizní. Nezapomeňte přitom, že různé druhy mají odlišné požadavky: mezi „hladové“ patří dýně, zelírajčata. Ty nevystačí s předsezonním zásobním hnojením a budou potřebovat další dávky hnojiva během sezony. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada