Zimovzdornost a mrazuvzdornost trvalek není to samé. Vybírejte rostliny tak, aby přežily zimu

Odpověď není bohužel vždy jednoduchá. Kromě toho, že bývá zimovzdornost zaměňována s mrazuvzdorností, existuje totiž ještě mnoho dalších vlivů, které na přezimování rostlin působí. 

Původní druhy rostlin českou zimu zvládnou

Předně je nutné si ujasnit, že mluvíme o vytrvalých rostlinách (ne o letničkách nebo dvouletkách), a to i těch krátkověkých. Jejich životnost sice není neomezená, jejich věk ale může radikálně zkrátit právě neschopnost přežít naši zimu. Jedná se zpravidla o trvalky, které u nás nejsou původní. I mnoho introdukovaných (nepůvodních, dovezených) rostlinných druhů ale českou zimu zvládne... Chcete-li mít tedy 100% jistotu, že daná rostlina nebo odrůda u nás přežije zimní období, pořizujte si rostliny, které jsou na naši zimu dlouhodobě zvyklé

Podle mrazuvzdornosti se rostliny dělí do několika zón

Ve chvíli, kdy kupujete rostlinu, u níž není ještě odolnost vůči naší zimě více prověřená, přichází ke slovu údaje o mrazuvzdornosti a zimovzdornosti. U první z obou „vlastností“ jde o schopnost rostlin snášet teploty pod nulou (bez nastýlky, zabalení do netkané textilie nebo jiné ochrany), při nákupu se proto orientujte podle tzv. zón odolnosti (mrazuvzdornosti). Mrazuvzdornost se vyjadřuje průměrem minimálních ročních teplot a každé rostlině je přiřazena taková zóna, v níž je schopná přezimovat (čím nižší číslo, tím větší odolnost vůči mrazu). Území ČR zahrnuje zóny 5, 6 a 7

Mrazuvzdornost bývá zpravidla tou zásadní informací o schopnosti přezimovat, ani mrazuvzdorné rostliny nemusejí ale zimu přežít. A právě teď nastává chvíle pro objasnění zimovzdornosti. 

Zimovzdornost vypovídá o odolnosti rostlin přesněji 

Mrazuvzdornost (a zóna mrazuvzdornosti) ale nezahrnuje všechny vlivy, které na rostliny v zimě působí. Jedná se např. o vliv sněhové pokrývky (sníh působí na rostliny jako izolant), rozložení srážek a vlhkost půdy, počet mrazových dnů, teplotní výkyvy během zimy, riziko pozdních mrazů... Zimovzdornost je tedy komplexnější, a vyjadřuje schopnost rostlin vypořádat se se všemi nepříznivými vlivy. Mrazuvzdornost je jen jednou z jejích složek. 

Při posuzování přezimování hraje navíc roli i místní mikroklima (mrazová kotlina, větrné místo, městská zástavba apod.). A to platí i pro tuzemské rostliny (adaptované na naše podmínky), které nejsou nijak chráněny např. před holomrazy (mrazy bez sněhu). 

Při nákupu rostlin zohledněte co nejvíc informací

Jak tedy nejlépe vybírat rostliny? Jako výchozí bod vám vždy mohou posloužit uvedené zóny mrazuvzdornosti. Důležité je ale zohlednit i podmínky pěstování a přezimování v zemi původu dané rostliny a podmínky v lokalitě vaší zahrady. Podstatné jsou i zkušenosti s přezimováním podobných rostlin, obvyklý vývoj počasí, možnosti zimní ochrany a do určité míry je nutné zapojit i odhad zahrádkáře

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada